Omställning | Landets Fria

Omställning

”1YT är en livsinjektion”

Kursen Ett år i omställning (1YT) ges nu för första gången i Sverige. ”Jag är sprängfylld av inspiration” säger en deltagare.

Sidor

© 2017 Landets Fria