Nyheter | Landets Fria

Nyheter

Blekinge har flest tillgängliga bussar

Det är stor skillnad mellan länen när det gäller hur tillgänglig kollektivtrafiken är. Blekinge län har 83 procent tillgängliga bussar medan motsvarande siffra för Västerbottens län är 13 procent. "Det ska inte bero på var man bor, vilken möjlighet man har att resa", säger Karin Åslund, utredare på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.

Utländska läkare lyfter svensk sjukvård

Det råder brist på specialistläkare i Sverige och rekrytering från utlandet blir en allt vanligare strategi för att råda bot på underskottet.

– Pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att öka gapet mellan tillgång och efterfrågan ytterligare, säger Magnus Göransson vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ekologiskt ökar med 18 procent

Förra året köpte kommuner, landsting och stat ekologiska livsmedel för omkring 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011, enligt en rapport från Lantmännens riksförbund LRF och Ekoweb.

Grön energiomställning är möjlig

Världens första allsidiga globala energistudie visar att det är fullt möjligt att utforma ett energisystem som bidrar till ett hållbart samhälle – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Den svenska professorn Thomas B. Johansson är en av redaktörerna och säger att lösningarna finns.

– Den svåra frågan är hur vi får det att hända.

Kurs ökar förståelsen för kriserna

I dagarna drar kursen Hållbar omställning i gång på Högskolan i Jönköping för tredje gången. Målet är att deltagarna ska förstå de kriser som människan och natursystemen står inför samt vilka lösningar som kan vara möjliga. Och de senaste åren har intresset vuxit stort.

Med sikte på en bättre framtid

En rimligare värld stod på agendan när omställningsrörelsen och kyrkan hade nätverksträff i Immanuelskyrkan i Stockholm under lördagen. Eldsjälar och representanter för olika grenar av rörelsen träffades för att nätverka för ett bättre samhälle.

En av tio kan tänka sig att lämna bilen hemma

I Småland, Blekinge och Öland reser invånarna 33 miljoner kilometer varje dag, men mindre än en femtedel av befolkningen har ett busskort, enligt en omfattande undersökning av kollektivtrafiken i de fyra länen. Utredningen är gjord på uppdrag av länen och Trafikverket.

Söker lösningar på framtidens utmaningar

Jan Forsmark är ett av de internationella namnen inom omställning. Han är nyss hemkommen från en forskningskonferens i Durham i norra England, där han varit med och arbetat fram begreppen för framtidens forskning på området.

Nya regler för betal-sms vid månadsskiftet

Nya regler för sms-betalning skapar stor förvirring och har fått mycket kritik. Troliga konsekvenser är att den som vill betala sin bussresa med sms tvingas lämna ut sina personuppgifter till kommersiella företag, eller måste använda en smartphone.

Amnesty: Skäll på Shell i helgen

Tvångsvräkningar, vapenexport och den arabiska våren. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Amnestys årsmöte som i år hålls i mellan den fjärde och den sjätte maj i Uppsala.

Sidor

© 2019 Landets Fria