Hela Sverige ska spara energi | Landets Fria
  • Frigiva gård utanför Piteå är självförsörjande på energi tack vare sin biogasanläggning. Här har några besökare klättrat upp på taket till anläggningens rötkammare.
Landets Fria

Hela Sverige ska spara energi

Driver du företag på landsbygden och drömmer om att effektivisera din energianvändning, eller till och med börja producera förnybar energi? Då finns det hjälp att få. Just nu genomför Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) flera stora energiprojekt i hela landet där de erbjuder rådgivning och lyfter fram lyckade satsningar.

– Det tenderar att vara mycket fokus på att producera energi, men det finns en stor potential för att effektivisera. Vi vill få en balans och lyfta fram effektiviseringen, säger Linus Pettersson, projektledare inom förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Sedan i början av året arbetar han med att ta ett grepp om hela energifrågan för landsbygden genom olika projekt. Ett av dem är Framtidsföretag, vars syfte är att lyfta fram goda exempel på hur man kan jobba med energi.

– Det handlar om företag som ligger i absolut framkant i energifrågan. Någon lantbrukare är exempelvis självförsörjande på solel eller biogas och vissa är delägare i vindkraftverk, berättar Linus Pettersson.

Från och med i höst erbjuder LRF även rådgivning och konsultstöd till landsbygdsföretag som vill utveckla sitt energiföretagande genom projektet Goda affärer på förnybar energi. Redan nu kan den som vill anmäla sitt intresse för rådgivning via webben.

Budgeten för energisatsningen som genomförs av LRF med stöd från Jordbruksverket ligger på 38 miljoner kronor. Projektet pågår under två år, till och med 2014.

– Målet är att fler ska kunna göra bra investeringar i förnybar energi. Våra lantbruksföretag är de som i mångt och mycket sitter på möjligheterna att ställa om. De ska vara drivande. Vi vill hjälpa dem att hitta lösningarna och få energi till att genomföra projekten, säger Linus Pettersson och betonar att man inte måste vara lantbrukare för att få vara med.

– Väldigt många är det, men det är inget krav. Det räcker att ha sin bas på landsbygden.

Hur ser energiläget ut i Sverige i dag?

– Den förnybara energin ökar successivt. Samtidigt har det blivit svårare eftersom energipriserna är ganska låga och det inte finns någon plan för hur snabbt omställningen ska ske. Ska vi tuta och köra som i Tyskland, eller vad gäller? Det finns många möjligheter men det saknas tydlighet från politiskt håll för att folk ska känna sig trygga och ställa om till förnybar energi fullt ut. Det behövs långsiktiga spelregler och tydliga mål för samhället.

Vad kan man göra för att effektivisera omställningen?

– Den enklaste grejen man kan börja med är att att göra en energikartläggning och energieffektivisera. Jordbruksverket och Energimyndigheten har ett erbjudande nu där man kan få en energirådgivare till subventionerat pris och få hjälp med att se lösningar på hur man kan använda energin smartare.

Hur energieffektiviserar man?

– Det beror på verksamheten, men ofta har man en massa tekniska prylar, maskiner och motorer som står och går utan att göra nytta. Ofta kan man tänka igenom sina vanor och hur man planerar sitt arbete. Sedan kan man se över om det är lönt att byta ut olika komponenter eller maskiner till något mer effektivt och kanske titta på hela systemlösningar inom energiproduktion. Med egenproducerad energi kan man sälja förnybar energi till andra och tjäna på det både miljömässigt och ekonomiskt.

Fakta: 

Goda affärer på förnybar energi

Projektet erbjuder studiecirklar, rådgivning och samverkansgrupper. Det riktar sig till landsbygdsföretagare som vill starta eller utveckla sitt energiföretagande i form av leverans och försäljning av energi och som vill effektivisera sin energianvändning. Målet är att utveckla långsiktiga och lönsamma energiföretag. På godaaffarerpafornybarenergi.se kan du som vill gå in och anmäla ditt intresse för energirådgivning.

Framtidsföretag

Projektet sprider exempel på lyckade satsningar inom energieffektivitet och förnybar energi och fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Det riktar sig till utvecklingsbara landsbygdsföretag som vill energieffektivisera eller ställa om till förnybar energi. 25 utvalda Framtidsföretagare tar emot studiebesök på sina gårdar och vissa Framtidsföretag kopplas samman med forskare och teknikutvecklare.

Rekommenderade artiklar

Hallå där Sebastian Alm...

... organisatör och deltagare i SAC Syndikalisternas fackliga sommarturné genom landet som pågår till och med vecka 28.

Sverige kan få biinstitut

Nästa år kan Nordens första biinstitut slå upp portarna i Västra Götaland. Efter tysk modell ska institutet fokusera på sjukdomar, forskning och utbildning inom ramen för biodling.

– Vi har så stora problem i dag, det gäller att vara på alerten och lära sig mer, säger biodlaren Arne Johansson utanför Skara.

© 2018 Landets Fria