Butiken som lånar ut verktyg gratis | Landets Fria
  • ”Eftersom det är till hälften kvinnor som lånar verktygen har jag valt lätta varianter som är ergonomiska”, säger Matti Jokela.
Landets Fria

Butiken som lånar ut verktyg gratis

Miljön, kunderna och järnhandeln blir alla vinnare med det nya konceptet Toolpool, där vem som helst får låna verktyg utan kostnad.

– Jag hoppas att fler branscher funderar på att kombinera att ge en gratisservice och att göra vardagen mer hållbar, säger Matti Jokela, som erbjuder servicen i sin butik.

Toolpool är en del av verksamheten på Malmö järnhandel och så vitt Matti Jokela vet är han ensam i världen om att låna ut verktyg gratis i ett kommersiellt sammanhang. De flesta utlåningar är ideellt drivna.

– Grundtanken med butiken är inte att sälja varor utan att lösa problem. Jag ger gratis råd och Toolpool är en aspekt av samma sak.

Det hela började med att Matti Jokela ville lösa ett problem för alla de kunder som någon gång ibland behöver verktyg som de inte har hemma.

– Det senaste är en högtryckstvätt. Den är fantastisk när man behöver den, men den är besvärlig att förvara och den används kanske en gång om året.

Först hyrde han ut verktyg mot betalning, precis som vissa större byggkedjor gör. Sedan visade det sig att en av butikens kunder jobbade på kommunikationsbyrån The fan club och tillsammans utvecklade han och Matti Jokela idén om hur Toolpool kunde marknadsföras. En del av konceptet blev att göra det gratis.

– Det är en jättebra service för kunderna och istället för att ta betalt får jag marknadsföring. Det här är den bästa investering jag har gjort.

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är verktygsutlåningen positiv. Järnhandeln säljer inte särskilt många maskiner ändå, däremot tjänar Matti Jokela på att locka till sig nya kunder och på att stärka banden till dem som redan handlar i butiken. Ungefär 80 procent handlar något i samband med lånet.

– Jag ser ingen motsättning mellan att skänka bort vissa saker och ändå ha en affärsmässighet. Det handlar om en balans, säger han.

Nu hoppas Matti Jokela på att idén kan spridas till fler orter – och andra typer av verksamheter.

– Tänk på miljönyttan om det här finns i 100 butiker. Jag tror att det är en väg att gå för att få volym i det här, och motsvarande i andra verksamheter.

Han påpekar att Toolpool nu är ett utvecklat koncept som det vore enkelt för fler butiker att ta efter.

– Vi har gjort grovjobbet och det vore jätteenkelt om någon intresserad järnhandlare i Luleå vill starta. Det har kommit många önskemål från kunder i Göteborg, Växjö och Kristianstad, men alla järnhandlare ser inte nyttan i det här. De som säljer maskiner kanske inte vinner på det, men branschen förändras.

Dock är han osäker på om gratis utlåning skulle fungera hos ett större byggvaruhus.

– Eftersom det här är väldigt småskaligt är folk mer varsamma, de vet att jag ska ta emot verktygen. Maskinerna kommer tillbaka i tid, i bra skick och rengjorda, det skulle nog inte hända hos en stor kedja. Här har jag och kunderna en relation och det fungerar bra.

En av de viktigaste drivkrafterna bakom verktygspoolen är miljönyttan.

– Min käpphäst är att vi måste ändra vårt beteende så att det blir mer hållbart. Då är det här klockrent.

Matti Jokela menar att det är bättre för miljön att få individuella råd och få rätt lösning direkt, än att kanske köpa fel saker. Han är också tveksam till mycket av den billiga utrustning som finns till salu i dag och menar att tillverkningen drabbar både miljön och arbetarna i till exempel Kina.

– Det som är miljövänligt behandlas som nischprodukter som man kan ta mer betalt för. De varorna är ofta dyrare men handeln ska inte ta mer betalt för det.

Själv försöker han att ha lägga på en lägre vinstmarginal på det som är miljövänligt.

– Det som är miljöskadligt ska kosta mer.

Fakta: 

Så funkar det

Vill du boka ett verktyg till en särskild dag behöver du koppla en applikation till ditt Facebook-konto. Annars går det bra att bara gå till butiken och hämta det du vill ha.

Varje verktyg kan lånas i max ett dygn och max fyra i taget. Om du inte lämnar tillbaka verktyget i tid kostar det 50 kronor per dygn. Ingen depositionsavgift tas ut.

Förbrukningstillbehör som sågblad och slippapper får du köpa själv. Andra tillbehör som skyddsglasögon får du låna gratis.

De verktyg som går att låna just nu är bland annat högtryckstvätt, varmlustpistol, vinkelslip, cirkelsåg, borrhammare, skruvdragare, tapetnedångare, krysslaser, värmedetektor, laminatskärare, stege, expandertång, fogpistol och vattenpass.

I Toolpool ingår även gratis gör-det-självkurser.

Toolpool har belönats med flera reklampriser: ett guldägg och två silverägg från Sveriges kommunikationsbyråer samt ett silverlejon från Cannes lions international festival of creativity 2013.

Rekommenderade artiklar

Städer gynnas av nya apotek

Sedan apoteksmonopolet avskaffades har antalet apotek ökat stort – framför allt i storstäderna. I glesbygdskommunerna är antalet samma som tidigare samtidigt som apoteksombuden minskat med 16 procent.

© 2018 Landets Fria