Pilotbyar får chansen med sista Leaderpengarna | Landets Fria
Landets Fria

Pilotbyar får chansen med sista Leaderpengarna

På flera håll i Sverige finns pengar kvar inom nuvarande Leaderprogrammet som ska avslutas i år och avrapporteras nästa år. Flera Leaderkontor, som distribuerar EU-pengar för landsbygdsutveckling bland annat i Gävleborg, Bergslagen och Småland, vänder sig nu till omställningsrörelsen för att skapa pilotprojekt. Järbo i Sandvikens kommun är en av de byar som ska bli experimentverkstad för omställningsprojekt. Här riktar man inte bara in sig på en sak, utan inkluderar allt från lerhusbygge och alternativ energi till lokalproducerat och omställningsutbildningar.

Den 6 januari träffades 12 personer i den lilla byn Järbo i Sandvikens kommun för att skapa en omställningsgrupp. Bara några månader senare är Järbo pilotby inom ramen för omställning i praktiken, som ingår i Leaderprojekten i Gävleborg.

I byn bor 2 900 personer och uppemot ett trettiotal är nu aktivt engagerade i omställningsgruppen.

I veckan har byn haft en kick-off i form av evenemanget Framtidsveckan som arrangerades i Järbo för första gången, men som också organiseras på många andra håll i Sverige. Bland annat har Järbo lanthandel som drivs av Karin Wass-Söderlund lanserat en ny sektion, ”Smak av Gästrikland”, med lokalproducerade varor. Demonstration av solenergi och workshop om lerhusbygge och föreläsning om permakultur fanns också på schemat. Fröbyten, loppis och föredrag om jordskepp och Ojnareskogen var fler smakprov ur programmet. Dessutom hölls ett föredrag om omställning av Jan Forsmark, en inledning till den kurs som kommer att äga rum i Järbo i maj, för att fler på orten och deltagare från hela landet ska få kunskap om omställning.

I Järbo finns flera företag som arbetar med omställningsrelaterade verksamheter. Bland annat Järbo trä- och trädgårdsservice och ”solgubben” Bosse, som driver Järbo elcenter och marknadsför solpaneler. Här finns också Gävleborgs enda 4H-förening och föreningen Kulturand som arbetar med byggnadsteknik i form av ekovänliga lerhus. De har också kurser av olika slag, till exempel i hur man konstruerar en kycklingtraktor, en flyttbar hönsbur där hönsen hjälper till att bereda mark för odling.

– Jag tror att generellt är tiden mogen för att agera praktiskt. I vår by finns många som redan är aktiva inom Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer. Omställning blir som ett paraply for samverkan, förklarar Marjo Marthin, som leder Kulturands verksamhet från hennes och makens gård.

Pedalkraft Järbo är ett annat projekt som drivs av Kulturand, bland annat med inspiration från ett projekt i Guatemala som man planerar att göra i samarbete med Högskolan i Gävle. Tanken är också att man ska kunna involvera yngre barn i pedagogisk verksamhet om energi och teknik i Pedalkraft.

– Något som är viktigt när man jobbar med omställning är att involvera så många som möjligt. Vi har aktiviteter som riktar sig mot unga, bland annat planerar Gudrun Strömstedt en ”gerillaodling” tillsammans med de ungdomar som brukar vara på ungdomsgården i Järbo. Vi kommer också att ha program för skogsägarna och göra något som riktar sig mot kyrkligt aktiva, förklarar Marjo Marthin.

Under maj månad ska Järbo ha fokus på återvinning. Då blir det bland annat workshops om återanvända material. En kursdag leds av Järbobon Maribel Lindberg som har ett företag specialiserat inom inredning och recycle design.

– Vi bor dessutom i ett av de loppistätaste områdena i Sverige, så det passar perfekt, säger Marjo Marthin.

I maj månad görs också en tvådagarskurs i omställning med många kända omställningsprofiler, bland annat Jan Forsmark, Pella Thiel och Anders Persson.

I Gästrikland har även en annan by, Åmot, blivit omställningsby inom ramen för omställning i praktiken. I Åmot kommer man bland annat att arbeta med en vattenmölla som ska sättas i funktion för omställarna där.

Fakta: 

Fakta om pilotbyar

Varje by ska identifiera och testa lämpliga aktiviteter. Vilka aktiviteterna blir är upp till varje by att bestämma utifrån lokala idéer och förutsättningar men de ska vara konkreta och handfasta och med tydlig hållbarhetsfokus. Nedan ges några exempel.

Deltagande byar åtar sig att sprida sina erfarenheter och kunskap via en gemensam webbsida, i media samt via till exempel studiebesök och presentationer. Pilotbyarnas aktiviteter finansieras helt eller delvis av Leader, efter godkännande av projektledaren.

Exempel på aktiviteter: Aktiviteter som ger minskad konsumtion av miljöfarliga produkter, minskat användande av fossila drivmedel, smartare transportlösningar. Småskaliga energilösningar och energieffektivare byggnader. Aktiviteter som främjar lokalproducerat, förädling och förbättrad samhällsservice. Aktiviteter som minskar svinn, ökar återanvändning/återbruk och förenar gammal kunskap med nya lösningar och tankesätt.

”Omställning i praktiken” är ett samarbetsprojekt med Leader Bergslagen. Leader Gästrikebygden vill med projektet låta engagerade byar praktiskt testa olika aktiviteter för att skapa ett hållbart lokalsamhälle.

Studieförbundet Vuxenskolan, och Leader mitt i Småland, vill uppmuntra människor att starta omställningsgrupper för en hållbar framtid. Projektet heter Små steg mot framtiden.

Rekommenderade artiklar

Omställningsrörelsen laddar för nytt år

Omställningsagendan för 2014 har politiskt inflytande, självförsörjning och inre omställning högt på agendan. Landets Fria Tidning har kontaktat omställare runt om i landet för att fråga vad de prioriterar nästa år.

© 2019 Landets Fria