Miljöfarlig aska blir vätgas | Landets Fria
Landets Fria

Miljöfarlig aska blir vätgas

Varje år producerar Sverige cirka 4,4 miljoner ton hushållsavfall. Merparten eldas upp och kvar blir en miljon ton miljöskadlig aska. Nu har dock en teknik utvecklats av forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) för att använda askan till att producera vätgas.

Upptäckten att kunna utvinna vätgas ur den miljövådliga askan kan innebära en förändring av hur restprodukten i dag hanteras. I vanliga fall ligger den i karantän på den aktuella soptippen i sex månader för att undvika att miljöfarliga metaller och knallgas ska läcka ut i samband med att askan kommer i kontakt med syre.

Nu kan askan dock komma att fungera som en bidragande faktor för att skapa energi. 20 miljarder vätgas beräknas kunna utvinnas per år. Omräknat i elenergi skulle det motsvara elförsörjningen för 11 000 hushåll.

– Man kan använda sopresterna som en resurs istället för att låta vätgasen spridas för vinden såsom i dag. Våra deponier ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas, doktor i teknisk vattenresurslära vid LTH och personen bakom upptäckten.

I dag produceras vätgas främst av naturgas. Vätgasen kan bland annat användas som drivmedel för bränslecellsbilar och för att tillverka ammoniak samt har potential att framställa el och värme. Gasen är i sig inte dyr, men blir kostsam att framställa då ett grundläggande system för att skapa vätgas saknas.

Rekommenderade artiklar

Norrköping Pride kämpar för världen

Under temat Se världen: Se ut gick årets Pride-säsong av stapeln i Norrköping den 3-4 maj. Festivalen bjöd in till samtal om kärleken och den gemensamma kampen för allas rätt att få vara den de är och vill vara. "Det handlar om oss som individer och vår plats i världen", säger Ellen Larsson, talesperson för Norrköping Pride.

Fri press för omställning

Storbritannien har fått sin egen tidning om omställning. The Transition Free Press drivs som ett kooperativ och har startats med en agenda: att bidra till att öka medvetandet hos britterna. Tidningen distribueras gratis genom butiker och caféer. Chefredaktör Charlotte Du Cann ser tidningen som ett verktyg till förändring.

Alla vinner på integration på landsbygden

Personer som är födda utanför Norden är underrepresenterade utanför storstäderna samtidigt som många kommuner har mycket att tjäna på att locka fler att bo och jobba på landsbygden. ”Ett av de största hinder som jag har upptäckt är att många inte förstår vilken möjlighet och resurs utrikes födda är. I Norrland är vi beroende av ökad invandring”, säger Lovisa Carneland, ordförande i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp.

Ambulans önskas till Syrienprojekt

Endast 330 mil från Karlstad pågår ett krig. Nu har en insamling inletts för att hjälpa det syriska folket med medicinska resurser. Bland annat önskas en ambulans och sjukhusmaterial.

– Behovet där nere är hur stort som helst. Flera miljoner människor är på flykt, säger kommunalrådet Niklas Wikström (Fp).

Eurokrisen bakslag för jämställdheten

I eurokrisens spår kommer neddragningar inom den offentliga sektorn i Europa. Och när arbetstillfällen försvinner är det kvinnorna som drabbas. Det talar Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker och ordförande för jämställdhetsutskottet, om när han medverkar på Feministiskt forum i Umeå den här veckan.

© 2018 Landets Fria