Fiskar stressas av extremväder och mediciner | Landets Fria
Landets Fria

Fiskar stressas av extremväder och mediciner

Två nya studier från Umeå universitet om fiskar bevisar att akvatiska samhällen är mer mottagliga för yttre påverkan än man tidigare kunnat påvisa. Forskningen inom fiskars sociala liv är relativt ny. 90 procent av all forskning om fiskars beteende har gjorts de senaste 20 åren.

Ett samarbete mellan ekologer från Umeå universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim visar att extrema vintrar har en negativ effekt på fiskar.

Studien, som nyligen publicerades i tidskriften BioScience, fokuserar på fisksamhällen och livsmiljöer av fiskar i åar och älvar i områden med kalla vintrar. Forskargruppen har undersökt hur naturliga fenomen som isbildning och islossning påverkar den icke-levande miljön samt fiskarna.

Människans exploatering av vattendrag i kalla områden har också behandlats i studien.

– Älvar som är utbyggda för vattenkraft kan vara särskilt svåra för fisk att leva i eftersom det sätt vattenkraften produceras på ofta innebär att flödet ändras häftigt gång på gång vilket kan leda till upprepade islossningar och mycket bildning av botten-is. När vattenytans istäcke försvunnit matas kall luft ner i vattnet och bildar iskristaller som täcker bottnen och gör det svårt för fisk att överleva där, säger Christer Nilsson, professor vid Umeå universitet.

I en annan studie från Umeå universitet har forskare för första gången visat hur fiskars beteende förändras av ångestdämpande mediciner, ämnade för människor, som återfinns i avloppsvattnet.

Mediciner som Oxazepam gör fiskar mer aktiva, mindre sociala och ökar deras behov av föda. Beteendeförändringar som kan få både ekologiska och evolutionära konsekvenser presenterades i en studie i tidskriften Science.

– Normalt sett är abborrar skygga och jagar i stim. Det är en känd strategi för överlevnad och tillväxt. Men de som simmat i Oxazepam blev betydligt tuffare, förklarar ekologen Tomas Brodin, huvudförfattare till artikeln.

Det nya beteendet innebär att fiskar lämnar stimmet för att söka mat på egen hand, vilket är riskfyllt då stimbildningen fungerar som ett skydd mot rovfiskar.

– Den ökade aptiten tros i sin tur kunna rubba den ekologiska balansen och påverka artsammansättningen, vilket i förlängningen kan leda till oväntade effekter som ökad risk för algblomning, säger Tomas Brodin.

Rekommenderade artiklar

Norrköping Pride kämpar för världen

Under temat Se världen: Se ut gick årets Pride-säsong av stapeln i Norrköping den 3-4 maj. Festivalen bjöd in till samtal om kärleken och den gemensamma kampen för allas rätt att få vara den de är och vill vara. "Det handlar om oss som individer och vår plats i världen", säger Ellen Larsson, talesperson för Norrköping Pride.

Miljöfarlig aska blir vätgas

Varje år producerar Sverige cirka 4,4 miljoner ton hushållsavfall. Merparten eldas upp och kvar blir en miljon ton miljöskadlig aska. Nu har dock en teknik utvecklats av forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) för att använda askan till att producera vätgas.

Ambulans önskas till Syrienprojekt

Endast 330 mil från Karlstad pågår ett krig. Nu har en insamling inletts för att hjälpa det syriska folket med medicinska resurser. Bland annat önskas en ambulans och sjukhusmaterial.

– Behovet där nere är hur stort som helst. Flera miljoner människor är på flykt, säger kommunalrådet Niklas Wikström (Fp).

Eurokrisen bakslag för jämställdheten

I eurokrisens spår kommer neddragningar inom den offentliga sektorn i Europa. Och när arbetstillfällen försvinner är det kvinnorna som drabbas. Det talar Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker och ordförande för jämställdhetsutskottet, om när han medverkar på Feministiskt forum i Umeå den här veckan.

Grannar hjälps åt att rädda liv

I byn Blötberget i Dalarna har en helt ny form av grannsamverkan startat, där andra bybor får larm om det brinner hos dig eller om du behöver en hjärtstartare. Nu vill byar så långt bort som Pajala lära sig av pionjärerna.

© 2018 Landets Fria