Utländska läkare lyfter svensk sjukvård | Landets Fria
Landets Fria

Utländska läkare lyfter svensk sjukvård

Det råder brist på specialistläkare i Sverige och rekrytering från utlandet blir en allt vanligare strategi för att råda bot på underskottet.

– Pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att öka gapet mellan tillgång och efterfrågan ytterligare, säger Magnus Göransson vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Var tredje läkare var 2010 i åldern 55 år eller äldre enligt Socialstyrelsen, en tredubbling gentemot 1995 års siffror. Det här innebär en framtida brist på läkare i allmänhet och specialistläkare i synnerhet. Sjukhus finner det svårt att fylla dessa vakanser och vänder sig till utlandet för att hitta arbetskraft.

Regeringen införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring, vilket har ökat möjligheterna för medborgare utanför EU att komma till Sverige och arbeta. På samma sätt kan svenskar välja att arbeta utomlands. I dag finns ingen statistik på hur många legitimerade läkare som väljer att utföra sitt yrke i ett annat EU-land. Enligt Socialstyrelsen hade 23 procent av läkarna som var sysselsatta i Sverige 2010 utbildat sig i ett annat land.

– Vi har ett svagt positivt inflöde av arbetskraft mot den som lämnar Sverige, säger Magnus Göransson till Landet Runt, men menar samtidigt att Sveriges sjukvård inte står och faller med den yrkeskraft som kommer ifrån utlandet.

För att undvika att använda sig av så kallade stafettläkare har man på länssjukhuset Sundsvall och Härnösand i år anställt 15 läkare från Ungern och Rumänien. I samverkan med den internationella platsbanken Eures räknar man med att härnäst inleda ett samarbete med Spanien där man upplever att det finns en övertalighet av arbetskraft inom sjukvården.

– Det handlar inte om att ta arbetskraft från ett annat land för att täcka ett behov i Sverige, säger Sonja Näsholm, personalutvecklare vid Landstinget Västernorrland. Hon menar att man anlitar personal i länder där man upplever att det finns en tillgång som överskrider efterfrågan.

Stafettläkare är en term för läkare som fyller en vakans tillfälligt.

Rekommenderade artiklar

Norrköping Pride kämpar för världen

Under temat Se världen: Se ut gick årets Pride-säsong av stapeln i Norrköping den 3-4 maj. Festivalen bjöd in till samtal om kärleken och den gemensamma kampen för allas rätt att få vara den de är och vill vara. "Det handlar om oss som individer och vår plats i världen", säger Ellen Larsson, talesperson för Norrköping Pride.

Miljöfarlig aska blir vätgas

Varje år producerar Sverige cirka 4,4 miljoner ton hushållsavfall. Merparten eldas upp och kvar blir en miljon ton miljöskadlig aska. Nu har dock en teknik utvecklats av forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) för att använda askan till att producera vätgas.

Ambulans önskas till Syrienprojekt

Endast 330 mil från Karlstad pågår ett krig. Nu har en insamling inletts för att hjälpa det syriska folket med medicinska resurser. Bland annat önskas en ambulans och sjukhusmaterial.

– Behovet där nere är hur stort som helst. Flera miljoner människor är på flykt, säger kommunalrådet Niklas Wikström (Fp).

Eurokrisen bakslag för jämställdheten

I eurokrisens spår kommer neddragningar inom den offentliga sektorn i Europa. Och när arbetstillfällen försvinner är det kvinnorna som drabbas. Det talar Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker och ordförande för jämställdhetsutskottet, om när han medverkar på Feministiskt forum i Umeå den här veckan.

Fiskar stressas av extremväder och mediciner

Två nya studier från Umeå universitet om fiskar bevisar att akvatiska samhällen är mer mottagliga för yttre påverkan än man tidigare kunnat påvisa. Forskningen inom fiskars sociala liv är relativt ny. 90 procent av all forskning om fiskars beteende har gjorts de senaste 20 åren.

© 2018 Landets Fria