Klartecken för kooperativ vårdcentral i Sollefteå | Landets Fria
  • Sjukhuset i Sollefteå där en grupp gravida och andra sympatisörer ockuperar bb-avdelningen sedan januari i år.
Landets Fria

Klartecken för kooperativ vårdcentral i Sollefteå

Den medlemsägda vårdcentralen som planeras i Sollefteå har godkänts av Landstinget och ska öppna i slutet av året.

– Vi räknar med uppemot 6 000 listade redan i början, säger Stefan Kanerva, ordförande i föreningen som står för verksamheten.

I mitten av juni kom godkännandet från Landstinget. Landets första medlemsägda vårdcentral kommer därigenom kunna slå upp dörrarna i Sollefteå sent i höst. Bakom initiativet står Vård och omsorg i Norrland ekonomisk förening (Voon) som har vuxit fram ur engagemanget mot besparingarna och nedläggningarna på Sollefteå sjukhus.

– Vi började med att undersöka möjligheterna att ta över driften av sjukhuset. Men vi såg att det även finns stora problem inom primärvården och bestämde att öppna en vårdcentral som ett första steg, säger Stefan Kanerva som är ordförande i Voon.

I dag finns det endast en vårdcentral i Sollefteå centrum, och den har 16 000 listade patienter på en fast läkare. Läkarförbundets rekommendationer är att allmänläkare ska ha högst 1 500 listade patienter.

– Den här situationen gör att det är väldigt svårt att träffa en läkare på vårdcentralen. Det täcks upp med stafettläkare, men det ger inte någon kontinuitet.

Den nya vårdcentralen, som får namnet Voon Sollefteå centrum, siktar på att ha två fasta allmänläkare ett antal specialistläkare. Rekryteringen pågår just nu för fullt av läkare, sjuksköterskor och administrativ personal. Att hitta just allmänspecialistläkare tror Stefan Kanerva blir den största utmaningen.

– Det råder brist på allmänna specialister i hela landet och det tar ett antal år innan man hunnit utbilda tillräckligt många nya. Då är det viktigt för oss att ha attraktiva arbetsförhållanden att locka med.

Han tror ändå att föreningen ska lyckas få tag i den personal som de anser behövs.

– Många av de vi pratar med lockas av chansen att jobba i en organisation som inte detaljstyr, utan låter de anställda vara med och påverka.

Föreningen har beräknat att de behöver 4,5 miljoner för att kunna dra igång verksamheten, och dessutom kunna gå runt i tre månader utan inkomster. Det är ett krav från Landstinget för att få öppna en vårdinrättning. Stefan Kanerva uppger att de medlen kommer att finnas till starten. En del av finansieringen består i att medlemmar köper andelar i vårdcentralen. Hittills har runt 150 personer gått in med minst 10 000 vardera.

– Jag tror att många tycker att det är intressant med den här bolagsformen där de blir delägare. De som går in har som främsta intresse att få en bra vård, inte en hög ekonomisk avkastning.

Voon kommer dessutom att få en summa från Landstinget för varje person som listar sig på vårdcentralen. Men hur mycket det handlar om går inte att slå fast förrän vårdcentralen öppnar, eftersom det inte går att lista sig i förskott.

– Vi har tagit emot intresseanmälningar och när vi är ute på stan och pratar med folk får vi bilden av att många är intresserade.

På grund av den krisartade situation som råder när det gäller möjligheten att träffa läkare på den befintliga vårdcentralen, tror Stefan Kanerva att det kan bli ett stort antal patienter som snabbt listar sig hos Voon Sollefteå centrum, runt 5 000–6 000 redan den första tiden. Vårdcentralen har kapacitet för uppemot 9 000 listade patienter, men föreningen är bered på att de kan behöva öppna ytterligare vårdcentraler.

– Under sommaren har folk som försökt att ringa den befintliga vårdcentralen men inte kommit fram och gång på gång blivit uppmanade att ringa dagen efter. Till slut slutar folk att ringa. Så det finns ett stort behov av vård, men det går inte att mäta statistiskt.

Jan Olov Häggström (S) som är vice ordförande i Landstingsstyrelsen i Västernorrland välkomnar den nya vårdcentralen.

– Det är väl bra. Det är trevligt att föreningar också kan få prova. De har ett stort folkligt stöd i bygden och personligt engagemang är alltid bra.

Voon har dessutom planer på att på sikt kunna ta över driften av hela Sollefteå sjukhus, där både akutkirurgin och BB lagts ned i början av året. BB ockuperas sedan sex månader av privatpersoner som kräver att verksamheten tas upp igen. Föreningen stödjer ockupationen och flera medlemmar är också aktiva där. Stefan Kanerva tror att de skulle kunna rekrytera personal för att ta över sjukhuset, men att de i nuläget inte har de ekonomiska medlen.

– Vi påbörjar inga verksamheter som vi inte har täckning för, ska vi driva ett sjukhus ska vi veta att vi klarar av det personellt och ekonomiskt.

Att Landstinget Västernorrland tvingats lägga ned verksamheterna beror på en situation som de har skapat genom egna beslut, menar Stefan Kanerva.

– Genom att införa så dåliga arbetsförhållanden att personalen inte vill vara kvar har man tvingats rekrytera stafettläkare, som kan ha fyra gånger så hög lön som en fast anställd. Allt handlar om hur man väljer att organisera saker och ting.

Jan Olov Häggström håller med om att Landstinget har blivit allt för beroende av stafettläkare.

– I dag går 13 procent av vår personalbudget till stafettläkare, tre till fyra procent vore mer rimligt. Ibland kan man behöva en sjukvikarie eller liknande så helt fria från stafetter går det inte att bli.

Den stora andelen stafettläkare beror på att det är så svårt att rekrytera fast personal, menar han.

– Det är inte så att vi medvetet har försökt skapa personalbrist. Utan det handlar dels om utflyttningen till storstäderna, och dels om den demografiska utvecklingen, att allt färre yngre ska ta hand om allt fler äldre.

Sista augusti ska Regionstyrelsen tar beslut om en utredning kring möjligheterna till alternativ drift av den nuvarande verksamheten på sjukhuset i Sollefteå.

­– Där har de fem partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Moderaterna och Liberalerna sagt direkt nej till det. När det gäller Voon så de inte de ekonomiska musklerna som krävs i nuläget. Men att göra en utredning tar tid, kanske ser det annorolunda ut när utredningen är klar. Personligen har jag sagt att jag gärna skulle se ett partnerskap mellan Region Västernorrland och någon annan aktör.

I slutet av augusti ska Voon hålla en extra stämma där de bland annat ska anta nya stadgar. Då är alla medlemmar välkomna att medverka och tycka till om framtida verksamhet.

– Vi har inga representantförsedda stämmor, utan medlemmarna kan vara på plats och komma med förslag och idéer kring de principiella frågorna. Den direkta driften av vårdcentralen kommer däremot att skötas av den anställda personalen.

Stefan Kanerva säger att föreningen har studerat många andra former av kooperativa verksamheter för att ta reda på vad som kan fungera för vårdcentralen.

– Den här lösningen är ju oprövad tidigare nationellt. Vi har offentlig och privat sjukvård, men inte kooperativ sjukvård. Så ur det perspektivet tror jag att det kan vara intressant.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria