Ekologiskt jordbruk ökar | Landets Fria
Landets Fria

Ekologiskt jordbruk ökar

Den ekologiska odlingen ökar. År 2016 var andelen ekologiskt odlad mark 18 procent eller 553 100 hektar, en ökning med 6,5 procent jämfört med föregående år, enligt siffror från Jordbruksverket.

Den svenska livsmedelsstrategin har som mål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

Rekommenderade artiklar

Torkan drabbar skogen

Skogsägare som begär dispens för att kunna avverka skog i förtid har ökat på flera platser, rapporterar Skogsstyrelsen.

© 2018 Landets Fria