Ekologiskt jordbruk ökar | Landets Fria
Landets Fria

Ekologiskt jordbruk ökar

Den ekologiska odlingen ökar. År 2016 var andelen ekologiskt odlad mark 18 procent eller 553 100 hektar, en ökning med 6,5 procent jämfört med föregående år, enligt siffror från Jordbruksverket.

Den svenska livsmedelsstrategin har som mål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

Annons

Rekommenderade artiklar

Torkan drabbar skogen

Skogsägare som begär dispens för att kunna avverka skog i förtid har ökat på flera platser, rapporterar Skogsstyrelsen.

Protester mot nya oljehål i Arktis

Flytande oljeplattformar borrar just nu nya hål i Barents hav. Oljeutvinningen är möjlig efter att den norska staten efter 20 år åter öppnat upp nya områden för oljeutvinning i Arktis.

Smygstart för Ceta-avtalet

Delar av Ceta-avtalet mellan EU och Kanada kan börja tillämpas redan nu. Kritiker menar att avtalet är en del av en större frihandelsplan.

© 2017 Landets Fria