Inför beskattning av tomma hus | Landets Fria

Debatt


Tobias De Pessemier
  • Ingen vet hur många ödeshus det finns i landet eftersom de registreras som fritidshus i statistiken.
Landets Fria

Inför beskattning av tomma hus

Sverige kan lära av kontinenten. Särskild beskattning av tomma hus är i många länder en vanlig åtgärd för att bli av med bostadsbristen på landsbygden, skriver Tobias De Pessemier, Krokshult.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. I dag är det nästan tvärt om, 85 procent bor i tätorter. Ungefär 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen. Processen kallas urbanisering. Konsekvensen är hundratusentals obebodda hus i resten av Sverige.

En del av de tomma husen ägs av en släkt i storstan med gammal anknytning till bygden och befolkas några veckor om året, eller inte alls. En annan del har uppstått vid sammanslagningar av jordbruk och lämnas ofta bara till att förfalla. Samtidigt klagas det när kommunen börjar dra in kollektivtrafik och skolor och vårdcentral på grund av för litet underlag och det görs reportage där man nostalgiskt minns all service som fanns på orten för 50 år sedan, när bygden fortfarande var levande.

Det paradoxala är att det finns familjer som vill flytta ut på landet, leva energisnålt, odla ekologiskt och värna om klimatet. Som vill förverkliga en dröm om ett mer naturnära liv på landsbygden och gärna hyr eller köper gårdar. De tomma husen kommer dock inte ut på marknaden, vilket bidrar till avfolkning. Detta trots att husen och ladugårdarna står tomma och åkrar och ängar växer igen. De låga huspriserna har gjort att många väljer att behålla sina hus eller släktgårdar trots att ingen längre bor där.

Det råder brist på hus. Jag skulle vilja att landsbygdsministern började se konsekvenserna av detta. Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort antagandet att alla småhus som saknar folkbokförd befolkning används som fritidshus. SCB har dock ingen definition av obebodda hus. Det betyder att alla 575 384 (!) småhus utan mantalsskriven person registrerats i statistiken som fritidshus, även alla tomma hus. Enligt statistiken finns alltså inga tomma hus i landet. De som bor på den svenska landsbygden vet att det inte är sant.

Det finns inget politiskt parti som pratar om de tomma husen på landet, ingen tar upp ämnet nationellt. Inte heller den parlamentariska landsbygdskommitten För Sveriges landsbygder inkluderar denna fråga i sitt slutbetänkande. Där finns en del om bostäder men inte ett ord om ”ödehus” eller tomma hus eller om problematiken med hus som bara används ett fåtal veckor. Har landsbygdskommitten inte tänkt tanken?

Här kan Sverige lära av kontinenten. Särskild beskattning av tomma hus är i många länder en vanlig åtgärd för att bli av med bostadsbristen, att bekämpa avfolkningen samt att stimulera entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden. I Norge har man både boplikt och brukningsplikt. Även i Danmark finns brukningsplikt.

Det kan dock finnas andra sätt att driva fram bosättning på landsbygden, exempelvis genom skatt på tomma bostadshus. På kontinenten finns en kommunal avgift mot obebodda hus, till exempel i Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien. Effekterna är synliga på kort sikt: uthyrning, renovering och inflyttning. Genom beskattning skapas även höga inkomster som i vårt fall kan investeras på den svenska landsbygden.

Naturligtvis behövs det också fiber, bra kommunikationer och samhällsservice, men dessa åtgärder räcker inte till för att landsbygden ska utvecklas. Det viktigaste med satsningen är att hjälpa till med att råda bot på den bostadsbrist som finns på landsbygden. Vi behöver varenda fastboende på landsbygden.

Fakta: 

Tobias De Pessemier skriver en rapport om tomma hus och hur landsbygden kan befolkas. Mer info: www.tommahus.se

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria