Utbrända av kapitalismen | Landets Fria

Debatt


Insändare

Landets Fria

Utbrända av kapitalismen

Det är friskt att reagera på en sjuk tillvaro, skriver veckans insändarskribent Lasse Nilsson.

Vi lever i en tid där kapitalismen aggressivt försvarar sin existens. Det är en svår tid för vår värld. Krig ödelägger länder och driver människor på flykt undan död och fasor. Skogar skövlas och oceaner förgiftas, rovdriften av naturen hotar människor och djur. Miljontals människor lever i svält och fattigdom.

Ett fenomen som finns i vår del av världen är utbrändhet, det kallas också att ”gå in i väggen” och på läkarspråk kan det heta utmattningsdepression.

Detta tillstånd ses hos personer som är arbetslösa på grund av oron över sin ekonomi och tillvaro. Vi ser det också hos dem som har arbete och stressar sig sjuka på grund av underbemanning eller hot om arbetslöshet, överbelastning med mera. Det finns olika orsaker till utbrändhet och de flesta känner av hetsen och stressen i samhället. Många får problem med missbruk av olika slag. En del dricker alkohol och en del går på medicin. Människorna försöker döva sin ångest på olika sätt. Gemensamt för alla dessa människor är att de inte orkar med den fysiska och psykiska press de utsätts för. I vårt nuvarande samhälle ses det som ett individuellt problem att gå in i väggen. Vi som har drabbats får hjälp att hantera vår situation med kurser i mindfulness, antidepressiv medicin, kanske samtal, kostråd och andra individanpassade lösningar. Det är bra att personer får hjälp när de är sjuka, men det är inte lösningen på sjukdomen i sig. Det går inte att lösa en samhällssjukdom med individuella åtgärder.

Kapitalismen är människofientlig eftersom profiten alltid går före människors behov. Även kapitalisterna drabbas av systemet. Alkoholism, självmord och depression drabbar också dem. Det är inte människorna det är fel på – det är kapitalismen. De som är utbrända är utbrända av kapitalism. Ett system som bygger vapen och startar krig för att förtrycka majoriteten av jordens befolkning och hotar att ödelägga jorden måste avskaffas.

Det är inte konstigt att människor blir utbrända under rådande förhållanden. Ett steg i tillfrisknandet är att se den egentliga orsaken till utbrändheten och organisera sig i motståndet mot kapitalismen. Det är friskt att reagera på en sjuk tillvaro.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Landets Fria