Tidsresor ska stärka integration | Landets Fria
  • Målet med uppropet är att bidra till social sammanhållning och ett integrerat lokalsamhälle och land. Första stoppet var Vimmerby.
  • Ebbe Westergren presenterar ett samarbete med Entebbe, Uganda, som handlar om att engagera folk i lokal demokrati med hjälp av tidsresemetodiken. Vi gör en jämförelse med människors planer och drömmar år 1954, före självständigheten, och behov och drömmar i dag.
  • Tidsresemetodik eller tillämpat kulturarv är en pedagogisk metod som utgår ifrån lokal historia för att undersöka nutiden och skapa möten. Bilden visar en ceremoni vid en tidsresa i Freedom park, Pretoria, med syftet att skapa försoning efter en massaker år 1985.
  • Ett tisdsreseevenemang för allmänheten i Soweto, Sydafrika. Deltagarna presenterar i dans, sång, poesi och text hur de i dag tolkar Freedom charter, ett dokument från år 1955 som beskriver ett inkluderande Sydafrika, lika aktuellt då som nu.
Landets Fria

Tidsresor ska stärka integration

Nu utmanas föreningar och frivilliga i Kalmar län att delta i en modell för integration som är tänkt att spridas i landet. Länsstyrelsen, regionförbundet och länsmuseet står bakom uppropet och vill bland annat använda tidsresemetodik för att skapa möten.

Hur formar vi framtiden tillsammans, utifrån den plats där vi är? Hur tar vi vara på olika kulturarv och skapar nya tillsammans? Det är två av nyckelfrågorna i uppropet Alla tiders Kalmar län som gått ut till samtliga kommuner i länet. Nu ska representanter från länsstyrelsen, regionförbundet och länsmuseet åka runt och diskutera integration med framför allt frivilligorganisationer i kommunerna. Fokus ligger på de utmaningar de ser med social sammanhållning i respektive lokalsamhälle, berättar Ebbe Westergren, arkeolog på Kalmar läns museum.

– Det har varit mycket diskussioner kring flyktingar, bostäder och ensamkommande barn. Men vi siktar främst på integrationsprocessen som ska pågå i 10–20 år. Vilka är med i den processen och formar det framtida kulturarvet? Jo, alla som bor här.

Han betonar att nya länsbor inte ska assimileras in i något slags svenskt kulturarv.

– För det finns inte ett svenskt kulturarv och har aldrig funnits något. Det finns många kulturarvoch dem är vi alla med och formar.

Första träffen hölls i Vimmerby med organisationer som Röda korset, Svenska kyrkan, Rädda barnen och lokala idrottsföreningar.

– Jag blev paff av det väldiga engagemanget från alla människor som gör något, eller som vill göra något men inte vet hur eller vad.

Mötena utgår ifrån tre frågeställningar: Hur ser läget ut i kommunen i dag? Vad görs och vad görs inte? Hur vill vi att det ska se ut framöver? Länsstyrelsens, regionförbundets och länsmuseets roll är att se vad de kan bidra med. Till exempel kan de vara en länk mellan grupperna och kommunerna, hjälpa till att hitta samordningsvinster, stödja och utveckla arbetet.

– Vi vet att det görs fantastiska integrationsinsatser runt om i länet. Uppropet handlar om att koordinera, lyssna på behoven och hitta möjligheter, säger Ebbe Westergren.

I arbetet ingår också en tankesmedja som består av ett tiotal personer från regionala och nationella organisationer som jobbar eller forskar kring integration och social sammanhållning. De ska börja med att skapa en vision för året 2030 och sedan ta fram konkreta idéer och verktyg för att nå målen. Dessa verktyg ska sedan kunna vara ett stöd för kommunerna och frivilligorganisationerna.

Resultaten av arbetet ska presenteras på en internationell konferens i Kalmar den 13–15 september.

– Exakt vad som händer efter uppropet, tankesmedjan och konferensen får vi se. Det viktiga är att lyssna in, att se vilka som vill äga processen och är beredda att driva den vidare, och inte att uttrycka en precis väg för arbetet. Människor måste äga och forma sin egen framtid, helst tillsammans med andra.

Hittills har responsen på uppropet varit väldigt positiv.

– Man märker när man pratar med kommunerna att det är oerhört ansträngt. Högsby och Hultsfred tillhör de kommuner i Sverige som tar emot högst antal flyktingar per invånare. Samtidigt har vi mött så mycket positivt kring detta. Många tycker att det här är viktigt och är beredda att dra sitt strå till stacken, säger Ebbe Westergren.

Samhällsfrågor är inget nytt för Kalmar läns museum. år 2004 startade de det internationella nätverket Bridging ages för organisationer som arbetar med så kallad tidsresemetodik. Tidsresemetodik eller tillämpat kulturarv är en pedagogisk metod för att främja social sammanhållning. Den utgår ifrån lokal historia för att undersöka nutiden och skapa möten. På Kalmar läns museum har man arrangerat tidsresor tillsammans med lokala organisationer i bland annat Kenya, Sydafrika, Serbien, Nordirland och Baltikum.

– Frågorna kring social sammanhållning är en viktig del av vårt arbete. Vi tror att vi kan bidra med vår kunskap och det arbetssätt som vi använt i olika länder. Jag tror att vi är bra på att skapa utrymme för mötesplatser där människor kan mötas och reflektera.

Tanken är att arbetet med Bridging ages, tidsresor och tillämpat kulturarv ska bli en del av integrationsarbetet i länet och att modellen ska kunna spridas till andra delar av landet. Enligt Ebbe Westergren är kulturarv och integration nära sammankopplade.

– För mig är kulturarvet livet i dag och inom människor. Var och en bär på kulturarvet. Det är livet runt omkring oss, det som har försvunnit och som vi ser spår av. Det handlar om alla delar av livet. Om man är intresserad av livet så är kulturarvet viktigt.

Han tror att kulturarvsinstitutioner och universitet har en viktig roll att spela när det gäller integration och social sammanhållning.

– Man pratar mycket om hårda frågor som gränser och soldater, och viktig hårdvaluta som bostad och arbete. Men vi tror att det också finns andra sätt att arbeta. Vårt bidrag är mer mjuk makt.

Han tar fredsförhandlingarna kring kriget i Syrien och andra konflikter i Mellanöstern som aktuella exempel.

– Hur många kulturantropologer eller kulturhistoriker finns med i de diskussionerna?

Hela uppropet finns på www.kalmarlansmuseum.se/museet/nyheter/upprop-alla-tiders-kalmar-lan-til....

Rekommenderade artiklar

Verkstäder som skriver historia

Kulturverkstäderna på Österlen där nya och gamla svenskar lär känna varandra samtidigt som de skapar något har blivit en stor succé.

© 2018 Landets Fria