Sameby vann mot staten | Landets Fria
  • Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, under rättegången i somras.
Landets Fria

Sameby vann mot staten

Girjas sameby får ensamrätt till jakt på småvilt och fiske inom samebyns område. Det meddelade tingsrätten i Gällivare den 3 februari.

Girjas sameby i Norrbotten och Svenska samernas riksförbund (SSR) tog frågan till domstol redan 2009. Tvisten har gällt om staten eller samebyn äger jakt- och fiskerätten inom Girjas samebys marker i fjällen. Eller om rätten ska vara delad.

– Det är en stor seger, jag känner stor glädje och det är en stor oro som släpper från mina axlar, säger Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, till Sameradion direkt efter att domslutet meddelades i Gällivare.

Domen anses vara principiellt viktig då den kan innebära att andra samebyar också har samma rättigheter. Vissa har kallat domen historisk för att den visar på samernas rätt till mark. Andra håller inte med:

­– Det är ett stort steg framåt för medlemmarna i Girjas sameby, men det är definitivt inget steg framåt när det gäller samiska rättigheter. Det här försvårar ju definitivt Sametingets arbete att försöka få igenom urfolksdeklarationen. Det försvårar den processen eftersom vi får civilrättsliga domar som säger något helt annat, att bara en viss grupp har rättigheter, säger Håkan Jonsson, ordförande i Jakt- och Fiskesamerna samt även ordförande i Sametinget.

Sommaren 2015 hölls rättegången i Gällivare tingsrätt, efter att staten försökt ogiltigförklara stämningsansökan. Staten hävdade att stämningen var för oprecis och att samebyn inte var en rättmätig part i målet. Men hovrätten slog fast att det inte fanns några hinder för att rättegången skulle bli av, rapporterar Sameradion.

Under 19 dagar pågick förhandlingarna. Därefter har domen skjutits upp två gånger. Det var på grund av det stora skriftliga materialet som tog tid att sätta sig in i, förklarade tingsrätten när domen meddelades den 3 februari.

I domen slår tingsrätten fast att samer under åtminstone de senaste tusen åren funnits på området och jagat och fiskat för sitt uppehälle. Staten anses inte ha blivit ägare till området förrän 1887.

På grund av samernas långa bruk av området bedömer tingsrätten att det är samebyn som har ensamrätt till småviltsjakt och fiske. Samebyn har också rätt att upplåta rätt till andra att jaga och fiska inom området.

Domen kommer troligtvis att överklagas av staten.

– Det är en viktig dom. Vi ska se och läsa den noga och sedan ska vi överväga hur och om vi går vidare, säger Justitiekansler (JK) Anna Skarhed som företräder staten i målet, till Sameradion.

Retoriken under rättegången har kritiserats då staten uttryckte att samernas urfolksstatus inte hade relevans i målet.

– Det var givetvis inte meningen att kränka någon, utan det var en argumentation som fördes i rätten, säger JK Anna Skarhed.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria