Nationalmuseum norr blir verklighet | Landets Fria
  • en visar hur det är tänkt att Nationalmuseum norr kommer att se ut.
  • ”Det arbetssätt vi på Jamtli arbetar med i kombination med Nationalmuseums fantastiska samlingar tror jag kommer att resultera i något kolossalt spännande”, säger Jamtlis museichef Henrik Zipsane.
  • Nationalmuseets överintendent Berndt Arell på kontoret på Skeppsholmen i Stockholm.
Landets Fria

Nationalmuseum norr blir verklighet

Arbetet är i full gång för att Nationalmuseum ska kunna öppna en filial i Jämtland. En förutsättning var beskedet i regeringens höstbudget om statligt stöd till driften. Målet är att dörrarna till Nationalmuseum norr i Östersund ska slås upp i början av 2017.

Tanken på ett Nationalmuseum norr föddes för några år sedan och 2010 blev den första konkreta planen för hur museet skulle fungera i praktiken klar. Grundtanken är att en ny konsthall i Östersund kommer att drivas genom ett samarbete mellan stiftelsen Jamtli och Nationalmuseum. På så sätt kan stora konstsamlingar som vanligtvis bara går att se i Stockholm bli tillgängliga på plats i Östersund.

– Museet kommer att fylla ett väldigt stort tomrum i sig, då det inte finns något konstmuseum för klassisk konst eller design norr om Gävle. Det kommer att bli en ny arena för oss, men med samma prioritet, kvalitetsgrad och konstnärliga ambitioner som vi har på arenan i Stockholm, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum.

Han säger att det har förts en bra dialog med kulturdepartementet och även den tidigare kulturministern kring Nationalmuseum norr, men att det inte har resulterat i ett konkret förslag förrän nu. Berndt Arell tror att de allra flesta politiker tycker att det är en bra kulturpolitik att nationella kulturinstitutioner finns även utanför storstäderna, men förklarar att det är först med den nuvarande regeringen som någon har valt att sätta ner foten. Nationalmuseum får genom kulturbudgeten ett tillskott på 2 miljoner kronor under 2016 och ytterligare 2,5 miljoner kronor under 2017. De pengarna kommer att stå för halva kostnaden av den årliga driften av Nationalmuseum norr, resterande betalar Jamtli.

– Utan kulturbudgeten hade vi inte kunnat klara driftkostnaderna vilket hade dödat det här projektet, säger Henrik Zipsane, museichef Jamtli.

Berndt Arell förklarar att samarbetet är intressant då Nationalmuseum och Jamtli är två så pass olika organisationer. Nationalmuseum med enorma samlingar, gamla traditioner och som av omvärlden uppfattas som ett klassiskt museum i kontrast mot Jamtli som på ett lekfullt sätt leker med historia, konst och kultur. Trots att Jamtli ligger långt från storstäderna har det årligen 200 000 besökare och det tror Henrik Zipsane beror på att de har satsat på att Jamtli ska vara en upplevelse för barn tillsammans med vuxna.

– Och det arbetssätt vi på Jamtli arbetar med i kombination med Nationalmuseums fantastiska samlingar tror jag kommer att resultera i något kolossalt spännande. Det kommer även att bli ett fint utbyte att medborgarna i Jämtland och Östersund kan få ta del av Nationalmuseums konst här på plats och att vårt arbetssätt kan tas till Stockholm.

Jamtli ska stå för den vardagliga driften av museet men filialen kommer att verka under Nationalmuseum, som även kommer att stå för konsthanteringen. I dagsläget och med den nya kulturbudgeten är driftskostnaderna av museet klara. Vad som återstår är att finansiera själva byggandet av konsthallen. Den totala kostnaden för byggnationen och etableringen kommer att hamna runt 52 miljoner kronor och det är Jamtli som har ansvaret för etableringens finansiering. 29 miljoner finns redan med bidrag från Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Nationalmuseum, företag och föreningar i Jämtland, Postkodlotteriet och Jamtli. De resterande 23 miljonerna kommer förhoppningsvis att komma från Europeiska regionala utvecklingsfonden som Jamtli sökt pengar hos genom Tillväxtverket. Svar på ansökan ska komma den 14 december i år.

Rekommenderade artiklar

Så bemöter du rasism

Bilan Osman från stiftelsen Expo tipsar om hur du bäst diskuterar med Sverigedemokrater och andra med rasistiska idéer.

© 2018 Landets Fria