”Regeringen måste ta sitt ansvar” | Landets Fria
  • Länsteatrarnas ekonomi blir allt sämre vilket leder till färre föreställningar, färre skådespelare på scen och i längden att länsteatrarna kan komma att bli allt färre. På bilden föreställningen Imorgon och imorgon och imorgon, som har nypremiär på Byteatern i januari 2016.
  • Byteaterns teaterchefer Mia Carlsson och Daniel Rylander.
Landets Fria

”Regeringen måste ta sitt ansvar”

Sveriges 19 länsteatrar menar i ett uttalande att regeringen inte tar ansvar för kultursamverkansmodellen som infördes för några år sedan. Statens medel täcker inte kostnadsökningarna och därför urholkas många länsteatrars ekonomi.

– Fortsätter det så här kommer det vara svårt att ha så många länskulturinstitutioner som det finns i dag. Den nationella kulturinfrastrukturen kommer att blir mer och mer fokuserad på storstäderna och urholkas på landsbygden, säger Mia Carlsson, teaterchef på Byteatern i Kalmar län.

2011 sjösattes en ny kulturpolitisk reform, kultursamverkansmodellen, som innebär att staten lämnar över ansvaret för landets länsteatrar till landstingen och regionerna.

– Det i sig är en väldigt bra grundtanke, säger Mia Carlsson.

Och så har skett enligt Daniel Rylander, också teaterchef på Byteatern, som menar att kulturfrågorna har lyfts till en högre politisk nivå inom många regioner och landsting.

– Dialogen med våra lokala politiker och tjänstemän har stärkts och deras kompetens har byggts upp för att kunna föra en dialog med oss och ha insikt i vad det är vi på teatern håller på med, säger han.

Men vad som också ändrats sedan modellen infördes är att länsteatrarnas dialog med staten har upphört och att staten inte tillför mer pengar för ökade kostnader som exempelvis löneökningar. I ett gemensamt uttalande skriver länsteatrarna att: ”Staten har abdikerat och lämnat ansvaret för vår gemensamma kulturella infrastruktur till regionerna. Statens medel täcker inte kostnadsuppräkningar. Sakta men säkert urholkas teatrarnas ekonomi. Och läget är allvarligt.”

– Vissa regioner har haft möjlighet att skjuta till mer pengar till sina regionala teatrar och andra inte. Vi på Byteatern befinner oss lite mitt emellan. Våra regionala politiker och tjänstemän har en förståelse för vår situation och dialogen är bra. Men vi får inga extra pengar för statens oförmåga att följa med i kostnadsuppräkningarna, säger Daniel Rylander.

Även Karin Enberg, teaterchef på Norrbottensteatern, märker att trycket på regionerna och landstingen har blivit allt större.

– Vi har fått bra uppskrivningar från vårt landsting i ett antal år nu, men samtidigt går vi minus i slutändan då statens uppskrivningar uteblir. Konsekvenserna för vår publik är att vi turnerar mindre. Staten säger att oavsett var man bor i landet ska man kunna ta del av scenkonst. Mycket fina ord, men var är pengarna till de orden?

Konsekvenserna av en allt mer pressad ekonomi märks redan, säger Mia Carlsson.

– Det blir färre skådisar på scen och svårare att ta in frilansare. Allt färre människor som gör teater och även föreställningarna blir färre. Många länsteatrar börjar känna att de börjar ligga på marginalen när det gäller vad de har möjlighet att göra för att uppfylla sitt uppdrag.

Kulturminister Alice Bah Kuhnkes pressekreterare Kristoffer Talltorp skriver i ett mejl att länsteatrarnas synpunkter är ett viktigt inspel i den löpande dialogen som regeringen och statens kulturråd har med alla aktörer i kultursamverkansmodellen. På frågan vad regeringen tänker att länsteatrarna ska skära ner på när den avtalsenliga lönehöjningen ligger på omkring 2,5 procent men staten bara höjer sin del i budgeten med 0,5 procent skriver han:

”När de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna röstade ned vårt budgetalternativ innebar det en nedskärning på den regionala kulturen med 15 miljoner kronor, något som skulle allvarligt hota bland annat länsteatrarna. Vi har därför fått prioritera att stoppa en nedskärning, något som nu också har genomförts. I budgeten som har lagts för 2016 har vi inte kunnat prioritera ytterligare resurser utöver uppräkningen.”

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria