300 möts om europeisk landsbygd | Landets Fria
  • Pia Tingvall
  • Integration och flyktingfrågor är några av de frågor som kommer att dyka upp på European rural parliament 4–6 november i Österrike.
Landets Fria

300 möts om europeisk landsbygd

I början av november är det Europeisk landsbygdsriksdag i Österrike och Sverige skickar en delegation på fem personer till mötet.

– Det är otroligt viktigt att komma samman och sätta hårdare press för ett helt Europa, säger Pia Tingvall från Hela Sverige ska leva i Östergötland.

European rural parliament är den europeiska motsvarigheten till den svenska landsbygdsriksdagen och syftet är att låta landsbygdsröster från hela Europa komma till tals. Inför riksdagen har den svenska delegationen samlat in förslag från de många lokala utvecklingsgrupper som finns runtom i landet på vilka frågor som är viktiga att lyfta. Områdena är många. Hållbarhet, jämställdhet, social inkludering, integration och infrastrukturfrågor är några exempel, säger Pia Tingvall. Själv har hon bett om att hålla ett anförande om lokal ekonomisk analys, Lea, som är ett verktyg för lokalt utvecklingsarbete som är mycket användbart för landsbygdsutveckling i hela Europa, enligt Pia Tingvall.

– Lea ger en överblick över bygdens tillgångar och uppvärderar den lokala kunskapen till nytta för båda jämställdhet och hållbarhet, säger Pia Tingvall.

– Lea är ett mycket bra verktyg för att få till ett bredare demokratiskt deltagande, att få med och engagera den lokala nivån i det kommunala och regionala utvecklingsarbetet.

Förslagen på landsbygdsutveckling från samtliga länder kommer att manglas under mötet och mynna ut i ett landsbygdspolitiskt manifest som ska lämnas över till politiker och aktivister i hela Europa.

Hela Sverige ska leva var en av initiativtagarna till den första Europeiska landsbygdsriksdagen som hölls i Bryssel för två år sedan. Då deltog 150 eldsjälar från ett 30-tal länder. I år blir samlingen ännu större. Pia Tingvall räknar med totalt omkring 300 delegater från 40 länder.

– Det är otroligt viktigt att få träffas och få en gemensam bild. Jag tänker inte minst nu på de många flyktingar som tar sig till Europa. Här har landsbygden och den idéburna sektorn en viktig roll att spela, säger hon.

Rekommenderade artiklar

Andelsjordbrukare i Sverige organiserar sig

Andelsjordbrukare i Sverige har gått samman och bildat en paraplyorganisation för att verka för den hållbara utvecklingen av andelsjordbruk i Sverige. I dagsläget finns ett tiotal jordbruk, ett antal som växer varje år.

© 2018 Landets Fria