Mångfald i fokus på Gotland art week | Landets Fria
  • Historia och framtid vävs samman i konstnären Agnieszka Polskas film Future days, som hon arbetade med på Baltic art center.
Landets Fria

Mångfald i fokus på Gotland art week

I år arrangeras för första gången Gotland art week. Drygt 100 aktörer medverkar i kulturveckan – bland andra Baltic art center, som bjuder in till samtal kring ett konstprojekt om Slitetraktens utveckling.

Arrangörerna av Gotland art week hoppas visa mångfalden i öns kulturliv med allt från ideella föreningar till kommersiella gallerier och offentliga konstinstitutioner. En av de sistnämnda är Baltic art center, som etablerades 1999 av flera konstinstitutioner runt Östersjön. I dag är centret en plats både för att skapa konst och för att diskutera, forska och mötas kring konsten. Kärnan i verksamheten är att konstnärer, curatorer, skribenter och forskare bjuds in till residens där de tillbringar en period i Visby för att utveckla sitt arbete.

– Vi erbjuder tid och plats för kontemplation och fokus – en sällsynt skatt i dagens konstvärld, säger centrets direktör Livia Páldi.

Hörnpelarna i Baltic art centers arbete är ett internationellt perspektiv, där konstnärerna kommer från olika länder och oftast är väletablerade men vill prova något nytt; ett fokus på att diskutera och utforska vad konstnärligt arbete är och hur en kan förhålla sig till den kommersiella aspekten av konstvärlden; samt ett intresse för hur konst hänger ihop med historia, genom exempelvis frågor kring representation och minnets politik. Livia Páldi har ett personligt intresse för historia och har initierat flera program för att undersöka Gotlands roll i Östersjöområdet.

– Jag tror att vi befinner oss i en tid då vi håller på att omdefiniera Östersjöländernas identitet, inte minst geopolitiskt. Krisen i Ukraina och de växande spänningarna i Östersjöområdet är ett exempel. Visby har ett starkt arv från Hansatiden och befolkningen känner en stark koppling till sin historia, genom Medeltidsveckan inte minst, men vi ändrar fokus till 1900-talet.

Under kulturveckan den 16–23 augusti ska Baltic art center ha öppet hus med filmvisning och samtal. Bland annat ska de presentera konstprojektet future_island som sammankopplar olika platser på den norra delen av Gotland med regionens politiska, militära, industriella och konstnärliga historia. Tidigare har tre seminarier anordnats kring framtidsvisioner för området, som en del av projektet. Målet är ett långsiktigt utbyte med lokala och internationella samarbetspartners samt produktion av både tillfälliga och permanenta konstverk på ön för att stödja lokal utveckling och ungas engagemang ur ett Östersjöperspektiv.

Annat som händer på centret under det närmaste året är exempelvis utgivningen av flera publikationer, bland annat en som undersöker komedi som genre, andra upplagan av centrets aktivistresidens med Gotlands regnbågsgrupp som arrangör, samt de nya residenset Air_Baltic med fokus på Östersjöregionen.

Livia Páldi är positiv till Gotland art week och hoppas att veckan lyckas med sin ambition att synliggöra mångsidigheten bland öns kulturverksamheter.

– Jag tror att vi alla är väldigt glada över initiativet och nyfikna på hur det kommer att bli. Det är positivt om vi får ett utbyte mellan aktörer som annars inte har kontakt.

Läs mer på www.balticartcenter.com.

Fakta: 

Fler höjdpunkter under veckan

Till den 23/8: Guteljaudkarte – fyra installationer där ljud möter natur i Helgumannen, Furillen, Visby och Körsbärsgården Sundre

Hela veckan: Workshops med gatukonstnären Ollio, Konstrepubliken, Leva Kungslador

Hela veckan: Utställningar, skulptur, musikinstallation och performance, Körsbärsgården, Sundre

Hela veckan: Graffiti, textil gatukonst och häng för unga, Fenomenalens parkering, Visby

Hela veckan: Folkets bio visar filmen Gerhard Richter painting, Visby

Hela veckan: Miljöverkstaden Merkurius visar installationer och konst, Visby

Hela veckan: Kulturföreningen Global Gotland bjuder på internationell livemusik och sprejmålande, Visby

Hela veckan: Energiexpo med solceller och klimatsmart belysning på Gangvide farm, När

16/8: Bröstkollen, utauktionering av verk från en ideell utställning om och för mammografi, Clarion hotel, Visby

17/8: Performance med fyra nordiska kvinnliga glasblåsare, Glasstudion Big pink, Norrlanda

17/8: Sveriges längsta vernissage i 50 skyltfönster i Visby

18/8: Visning av Bergmanfilmen Sommaren med Monika, Sankt Nicolai ruin

20/8: Tio konstnärer målar gatubrunnslock, Östercentrum, Visby

21/8: Visning av Det sjunde inseglet och Persona, Bergmancenter på Fårö

21–23/8: Visbyfestivalen med bland andra Glimra och Micke Rickfors

23/8: Prisbelönta kyrkklockekonserten Klockrent återuppförs på Donnersplats i Visby – läs mer på www.landetsfria.se/a/96270

Se www.gotlandartweek.se för mer information.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria