Byn som brinner för solel | Landets Fria
  • Ingegerd Denander tillsammans med Anders Holm och Peter Isaksson som alla är engagerade i Latorps byalags energiprojekt. Här vid ett av byns alla hus med solpaneler.
  • Miljön, ekonomin och känslan av självförsörjning är alla anledningar till att många investerar i solceller.
  • Byalaget tänkte först satsa på vindkraft, men ett flygfält i närheten satte stopp för de planerna.
Landets Fria

Byn som brinner för solel

Invånarna i Latorp valde att lägga krutet på miljövänliga energimetoder i kampen mot gruvbolagens utvinningsplaner.

– Vi har sett till att visa att vi inte behöver den dåliga energin och att det finns alternativ, säger Ingegerd Denander.

Väster om Örebro ligger byn Latorp. Området är ett av Sveriges mest kartlagda för utvinning av skiffer. Alunskiffer innehåller uran och är därför av intresse för gruv- och elbolagen. Ingegerd Denanders miljöengagemang ledde till att hon började engagera sig i motståndet mot utvinningsplanerna när hon flyttade till byn för cirka 15 år sedan. Men att försvara sig mot de stora energibolagen och protestera kändes efter ett tag delvis ensamt, tungt och negativt. Tillsammans med de andra i Latorps byalag valde hon istället att lägga fokus på att vända kampen till något positivt.

– Planerar de stora bolagen att förstöra vår bygd för energins skull då ska vi visa dem att vi kan skaffa energi på annat håll. Och det har vi lyckats med. Det är inte bara bra för miljön utan även en lång näsa åt storebror, säger Ingegerd Denander.

Till en början ordnade byalaget studiecirklar och informationsmöten. Deras allra första projekt tillsammans var mestadels inriktat på vindkraft. Latorp ligger i en förmånlig vindkanal i ett slätt landskap och tanken var att ha sju mellanstora vindkraftverk.

– Men den idén föll på praktiska och lagliga grunder då vi har ett flygfält som granne och att vi därför inte kunde placera vindkraften där vi hade tänkt.

Hon berättar att de lärde sig mycket av deras första gemensamma projekt inom byalaget och att de därefter valde att flytta fokus till solenergi. Ett nytt projekt startades och med pengar som de fick in kunde de köpa in en mobil solfångare som ger direktvärme.

– Den har vi så att man kan låna och ställa upp mot en vägg om man exempelvis vill torka ut ett område eller värma upp något särskilt.

Ingegerd Denander hade själv inga tekniska kunskaper om solel men berättar att de inom byalaget har flera solelsentusiaster med olika typer av kunskap.

– Vi har bland annat Anders Holm i projektgruppen som redan på 1980-talet satte upp vattenburen solvärme på deras hus. Sedan har vi Reidar och Peter Isaksson som båda är otroligt duktiga på det matematiska. Och genom studiecirklar delade de med sig av sin kunskap till oss andra.

2012 satte hon själv upp två paneler på sitt hus. Hon berättar att hon har samhällets minsta panelyta och att det är en del män som skrattat lite åt henne för det. Men för henne handlar det inte bara om elförbrukningen utan det är även en symbolgärning. Ingegerd Denander berättar att hon satte upp så många paneler hon hade råd med som ensamstående och att det kanske är lättare för yngre som har mer välbetalda arbeten eller människor som lever i par att sätta upp fler. Hon tror att för många handlar det om ekonomi när energi diskuteras. Många undrar om det verkligen kan löna sig med solel.

– En dag när solen skiner på dem så kan jag sätta på en tvättmaskin och veta att den är gratis eller klippa gräset med min elgräsklippare. Ibland blir det en liten skvätt el över och då får jag in småsummor av elbolaget på mitt konto. De som har större ytor får in större summor.

När det gäller solel och framtiden är hon optimistisk. Allt fler väljer solel och hon tror att alla i Latorp som kommer att lägga om sina tak kommer att installera solcellspaneler. Och även statistik från Energimyndigheten visar på en positiv utveckling då Sverige har fördubblat sin solcellskapacitet för fjärde året i rad. Enligt myndigheten bestod solcellsmarknade tidigare mestadels av fristående solcellssystem, men att även nätuppkopplade system har ökat de senaste åren.

Nästa steg inom byalaget är att investera i en lampa driven av solel som ska sättas upp vid byns återvinningscentral.

– Vintertid är det väldigt mörkt vid återvinningscentralen så framöver kommer solel lysa upp våra miljövänliga vandringar där.

Fakta: 

Solcellskapacitet i Sverige

Den sammanlagda solcellskapaciteten var 79,4 MW i slutet av 2014 och producerar uppskattningsvis 75 GWh per år. Det motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 3 300 svenska eluppvärmda genomsnittshus, där användningen beräknas vara 22 700 kilowattimmar per år och hus.

Fristående solcellssystem – system som installerats för att generera elektricitet till hushåll, kommersiella byggnader eller anordningar som inte är uppkopplade på det allmänna elnätet. Exempel på sådana moduler eller system är sommarstugor, husvagnar eller båtar.

Nätanslutna solcellssystem – system som installerats för att generera elektricitet till nätanslutna privata, kommersiella eller offentliga byggnader. Systemen gör det möjligt att leverera överskottet ut på nätet.

Källa: Energimyndigheten

Latorps byalag

Blev en föreningen 1998 med syfte att:

förena byborna

verka för att få en levande och aktiv bygd

bli en kraftfull pådrivare i frågor om vårt närsamhälle.

Källa: Latorps byalag

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria