Lajv lyfte frågor om fred | Landets Fria
  • Kvällen före lajvet hölls en workshop med värderingsövningar för att lajvarna skulle lära känna sina karaktärer bättre.
Landets Fria

Lajv lyfte frågor om fred

Förra veckan arrangerades ett levande rollspel – lajv – där deltagarna gestaltade fredsmötet i Varberg 1915 och kopplade det till nutidens fredsfrågor.

För 100 år sedan samlades politiker och aktivister i Varberg med ett gemensamt mål – ett snabbt slut på Första världskriget. Resultatet blev en rad resolutioner varav flera också blev verklighet, bland annat tankar kring en världsorganisation motsvarande FN. Den 25–26 juni samlades en grupp lajvare med ett nytt mål – att gestalta diskussionerna på nytt och komma fram till nya slutsatser.

Lajvet Vår skyldighet återskapade inte själva kongressen, utan ett fiktivt förmöte. Deltagarna utgick ifrån verkliga personer som deltog under kongressen och försökte att agera utifrån deras förutsättningar och perspektiv. Samtidigt kunde de lyfta in sina egna tankar och kunskaper i debatten, berättar arrangören Siri Sandquist.

– Det blev väldigt intressanta diskussioner om vår skyldighet i dag jämfört med då. Vi pratade mycket om Sveriges roll i ett internationellt perspektiv. En lajvare sa att vi inte kan säga att Sverige inte är i krig förrän vi slutar att exportera vapen till krigsförande länder.

Bland deltagarna på kongressen 1915 fanns många högt uppsatta politiker från både höger och vänster på den politiska skalan. Idéerna i resolutionerna från mötet var inte nya, utan drevs från flera håll. Men kanske hade mötet ändå en effekt.

– Det är svårt att säga hur stor påverkan mötet hade. Flera av resolutionerna som skrevs blev senare verklighet. Det var inte bara på grund av mötet i Varberg, men det var nog ändå en viktig röst, tror Siri Sandquist.

Hon har tidigare bland annat ordnat ett lajv om suffragetterna, som också handlade lika mycket om pedagogik som om upplevelse. Det var Maria Ericson, teaterchef på Teater Halland, som tog kontakt med henne och bad henne att arrangera Vår skyldighet.

– Jag blev jätteglad! Så vitt jag vet är det här det andra kommunbeställda lajvet någonsin i Sverige. Det första tog Västerås kommun initiativ till. Resurserna och kontaktnätet har varit en fantastisk möjlighet.

Siri Sandquist hoppas att fler ska få upp ögonen för möjligheterna med levande rollspel.

– Lajv har vissa saker som ingen annan kulturform har och är särskilt lämpad för den här typen av situationer. Man får verkligen sätta sig in i rollfigurens situation och politiska drivkrafter och uppleva de känslor och problem som människorna hade.

Därmed öppnar lajv upp för en ny förståelse av upplevelser du själv aldrig haft.

– Om jag spelar en man eller en transperson på lajv tvingas jag att sätta mig in i hur de lever och tänker utifrån att betraktas som man eller icke-binär. Det är en möjlighet att döda fördomar och begränsningar eftersom vi tvingas att se ur ett perspektiv som inte är vårt eget.

Efter lajvet var flera deltagare med i ett samtal för allmänheten om fredsrörelsen i dag som arrangerades av organisationen Peaceworks. Det var ett sätt att sprida erfarenheterna från lajvet till en större publik.

– Saker som de kämpade för på fredskongressen händer fortfarande i dag, men frågor som värnplikt och vapenexport är inte längre dagsaktuella för allmänheten. Det är intressant att fråga varför, säger Siri Sandquist.

Hon är nöjd med lajvet och gläds åt att alla verkade ha roligt och lära sig något nytt.

– De flesta deltagarna var politiskt engagerade och reflekterade redan över vårt ansvar, men jag hoppas att de fick en sporre att titta på en mer global nivå.

Själv känner hon att lajvet gjort henne mer engagerad när det gäller just globala konflikter.

– Det är lätt att inte orka ta till sig det globala perspektivet när man har mycket annat politiskt engagemang, men jag har fått ett nyväckt intresse för det i och med lajvet och de andra evenemangen i helgen.

En ny insikt gäller visionernas makt.

– Anledningen till att fredsrörelsen 1915 kunde göra så stora saker var att de inte var rädda för att drömma väldigt stort. Ett världsparlament som kunde ställa nationer till svars i en domstol var en omöjlighet då, men i dag är FN en självklarhet. Man ska inte vara rädd för stora visioner – de är ett av de första stegen för att kunna nå dem.

Lajvet var en del av satsningen Varberg calling for peace som pågår under hela året med manifestationer, fredskonferens, workshops och andra evenemang. Läs mer på www.besokare.marknadvarberg.se/varberg-calling-for-peace

Fakta: 

Resolutionerna 1915

Protest mot kriget

Åtgärder för framtiden: statsförbund, världsparlament och självbestämmande för undertryckta stater; avskaffande av nationella arméer och inrättande av en internationell ordningsmakt; rättighets- och demokratiperspektiv i undervisning och uppfostran

Upprop för varaktig fred

Återupprättelse för Belgien

Bestämmanderätt för undertryckta nationer

Neutrala europeiska stater bör verka för fred

Årliga svenska fredskongresser

Fortsatt neutralitet i Sverige

Nyketerhetsrörelsen bör verka för fred

Möjlighet att vägra värnplikt.

Slutsatserna 2015

Under lajvet kompromissade deltagarnas rollfigurer fram följande ståndpunkter:

Tyskland bör betala ett krigsskadestånd till Belgien för lidandet under kriget.

Både nykterhetsrörelsen, frågan om kvinnlig rösträtt och frågan om allmän värnplikt bör kopplas till fredsarbetet.

Argumenten var tidstypiska – att ”kvinnor är fredligare varelser än män” och därmed skulle kvinnor i politiken leda till mindre krig, samt att förtäring av alkohol ansågs göra ett land mer aggressivt.

Rollfigurerna förespråkade också en professionell militär istället för allmän värnplikt.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria