Dags för en bisexuell revolution | Landets Fria

Debatt


Joachim Illena Ståhlgren Bouveng och Cristian Rehn • RFSL Örebro
  • Bisexuella personer ryms inte alltid under hbtq-rörelsens flagg i dag, menar debattörerna.
Landets Fria

Dags för en bisexuell revolution

Vi måste börja prata om bifobi som ett specifikt problem, skriver representanter för RFSL Örebro.

Unga bisexuella har minst tillit till andra människor, uppvisar mest ohälsa, upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden/självmordstankar och självmordsförsök. Vi måste börja prata om bifobi som ett specifikt problem. När en söker sig till hbtq-communities, samtalsträffar, kaféer och liknande, där en ska kunna prata i en trygg miljö, finns det en risk att ens närvaro ifrågasätts. Samma sak gäller i heterosexuella miljöer där bisexualitet osynliggörs och görs om till heterosexualitet.

Det finns flera saker som RFSL Örebro uppmärksammar när vi möter våra medlemmar genom antingen klientsamtal eller på våra kaféer. Det är vanligt att bisexuella får höra påståenden om att bisexuella använder sig av heterosexuella privilegier för att vinna makt. Det också vanligt att den bisexuella identiteten kan suddas ut i en relation, genom att partnern inte bejakar personens bisexualitet. Att bisexualitet ses som ”bara en fas” gör många bisexuella mycket ont och skapar vånda där samhället tvingar oss in i fack, hetero–homo, cis–trans och så vidare.

RFSL Örebro vill skapa möjligheter att föra en diskussion kring bisexualitet, både det som är negativt och det som är positivt med den identiteten.

På Idahot – International day against homophobia and transphobia den 17 maj väljer vi tillsammans med ABF Örebro, Örebro rättighetscenter och Örebro läns museum att uppmärksamma det som är specifikt för bisexuella i föreläsningen Bisexuella – hbtq-familjens osynliga barn.

Kanske kan detta vara startskottet på en ny bisexuell revolution?

Fakta: 

Bisexualitet innebär att en person har förmågan att bli sexuellt atrraherad och förälskad i en person oavsett kön/könsidentitet, men en bisexuell identitet kan se ut på olika sätt.

Föreläsningen med Samuel Girma arrangeras den 17 maj kl 14–16 på Örebro läns museum. 

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

© 2018 Landets Fria