Bristfällig kontroll av ålfångsterna | Landets Fria
  • En omärkt ryssja för ålfångst tas om hand av Kustbevakningen. Var den svartfiskade ålen tar vägen är oklart.
Landets Fria

Bristfällig kontroll av ålfångsterna

Ålen är akut utrotningshotad och de största livsmedelskedjorna har plockat bort ålen ur sortimentet. Den försvinner också från fler och fler julbord. Samtidigt ökar tjuvfisket, men var ålen som fångats utan tillstånd tar vägen kan ingen av de berörda myndigheterna svara på.

Alla fiskare med tillstånd att ta upp ål, 236 i Sverige, måste rapportera till Havs- och vattenmyndigheten vem de säljer sin fångst till. Uppköparna i sin tur registrerar vem de handlat av och sedan samkörs uppgifterna. På det sättet försöker myndigheten förhindra att den svartfiskade ålen tar sig in i handeln och vidare till matborden.

Majoriteten av fiskarna som har tillstånd får plocka upp max åtta ton ål per säsong, ett fåtal har en lägre nivå. När den mängden är uppnådd är tanken att de ska lägga ner ålfisket för den gången. Enligt Havs- och vattenmyndighetens siffror plockades det upp 268 ton ål ur de svenska haven 2013.

Men beslagen av olovliga ryssjor visar att det även förekommer ett omfattande olovligt fiske. Jens Persson är utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten och menar att det är svårt att veta var svartålen tar vägen.

– Vissa fiskar säkert för eget bruk, men det är inte omöjligt att det säljs vidare. Det är oerhört beklagligt att det fiskas ål olagligt.

Pontus Eldingsson på Livsmedelsverket säger att alla fiskade produkter i dag har ett spårningskrav enligt internationella konventioner. Han är tveksam till om det skulle kunna gå att få ut ål som fiskats utan tillstånd i handeln i dag, eftersom rapporteringsskyldigheten finns.

– Vi pratar om en försvinnande liten del i så fall.

Samtidigt är han tydlig med att det inte görs några omfattande kontroller för att spåra ursprunget av den ål som säljs.

– Vi gör inte sådana flödesanalyser, de är alltför kostsamma.

Inte heller Jens Persson på Havs- och vattenmyndigheten menar att ålen kontrolleras ute i handeln.

– Det kan man inte säga att det görs. Men uppköparen ska kunna påvisa var man har köpt ålen om konsumenten ställer den frågan.

Den europeiska ålen finns sedan 2009 med på EU:s CITES-lista. CITES står för Konventionen om handel med utrotningshotade djur och enligt den krävs att alla som handlar med levande ål i Sverige har ett tillstånd. Att exportera ål utanför EU är inte tillåtet i nuläget.

Tullverket gjorde ett beslag av sex torkade ålar 2010 men i övrigt har ingen ål beslagtagits sedan exportförbudet trädde i kraft. Men inom EU är det däremot fritt fram att handla med ål om du har tillstånd och kan visa att den är lagligt fiskad. Det är upp till myndigheterna inom varje enskilt EU-land att kontrollera detta och även här finns det brister. Artskyddshandläggare Andrea Ljung på Jordbruksverket berättar om ett försök i Tyskland att kontrollera ursprunget av ålen.

– De fick ge upp för det fanns inte sådana märkningskrav som gjorde det möjligt.

Istället för att diskutera hur kontrollen av ålflödena inom EU kan skärpas står en eventuell uppluckring av exportförbudet på dagordningen.

– Det ska diskuteras på CITES-kommittemötet i Bryssel, men Sveriges linje är att den europeiska ålen måste skyddas och att exportförbudet behöver står kvar för att säkra artens överlevnad.

Fakta: 

Här finns flest ålfisketillstånd

Kalmar 58

Skåne 47

Östergötland 20

Blekinge 20

Stockholm 18

Tillstånden är baserade på län och gäller både söt- och saltvatten.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria