Blekingerökeri fortsätter sälja ål | Landets Fria
  • Ålrökeriet köper in ål främst från fiskare på Öland.
Landets Fria

Blekingerökeri fortsätter sälja ål

Rökeriet säljer 30–40 ton ål på ett år, före 2008 kunde det vara det dubbla. Ålen köps in av lokala fiskare på östkusten och rapporteras enligt gängse regler. Den ål som privatpersoner lämnar in för rökning kontrolleras däremot inte.

På gränsen mellan Blekinge och Småland ligger Sveriges största ålrökeri. Fram till 2007 låg produktionen på 70–80 ton ål per år men efter rödlistningen av ålen 2008 med ändrade fiskebestämmelser ligger den i dag på runt 30–40 ton.

– Det har inte blivit så som jag var rädd för 2008, utan det går fortfarande ganska bra, säger Bo Blomlöf, rökeriets vd.

Att få tag på tillräckligt med ål är inget problem. Rökeriet köper in ål från tio fiskare på Öland och ett mindre antal längs östkusten från Oskarshamn i norr till Torhamn i söder.

– Vi har fiskare vars pappor min farfar köpte ål av. Om fem år kommer antalet att ha halverats eftersom de blir för gamla för att fiska.

Tillstånden som finns för ålfiske är personliga och några nya utfärdas inte.

– Det är okej att fisket är licensierat men tillstånden borde kunna få gå i arv tycker jag.

När yrkesfiskarna levererar ål skickas deras uppgifter in till Havs- och vattenmyndigheten.

Rökeriet gör ingen egen kontroll av tillstånden utan förlitar sig på att myndigheten larmar om något är fel.

– Men det är långa relationer och inga nya fiskare kommer till, vi har stort förtroende för varandra.

Det går också att som privatperson lämna in ål för rökning, då görs ingen kontroll alls.

– Nej, vi kan inte vara några poliser i det fallet, vilket jag har pratat med länsstyrelsen om.

Det kan vara ål som är fiskad utan tillstånd?

– Det är möjligt, men det kan också vara så att den är köpt av en ålfiskare. Det är inte heller många som lämnar in egen ål längre. Det förekommer att fritidsfiskare som tidigare fångat ål fortfarande gör det ibland och jag har hört av dem att det aldrig funnits så mycket ål som nu i Karlskrona skärgård.

Är det okej att fånga ål utan tillstånd tycker du?

– Det är ju egentligen inte rätt, men jag dömer ingen som gör det. I vissa fall kan jag tycka att reglerna i dag är väl hårt tilltagna för fritidsfiskare.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria