Beslut om chinchillornas framtid dröjer | Landets Fria
  • Pälsdjursuppfödningen med chinchillor utanför Enköping saknar tillstånd, men ändå dröjer beslutet om ett omhändertagande av djuren.
Landets Fria

Beslut om chinchillornas framtid dröjer

Chinchillorna på pälsdjursuppfödningen utanför Enköping lever fortfarande under samma förhållanden som för drygt ett halvår sedan. Men ett beslut om omhändertagande kan nu komma inom ett par veckor.

Den första inspektionen i år genomfördes i mars. Då konstaterade länsstyrelsen att det fanns allvarliga brister och att tillstånd för uppfödningen saknades. Uppfödaren skulle omgående åtgärda förhållandena som chinchillorna levde under.

I slutet av augusti gjorde djurskyddet i Uppsala län en uppföljande kontroll.

– Inget hade hänt, säger djurskyddsinspektör Anneli Olarsbo på länsstyrelsen i Uppsala.


På chinchillauppfödningen
finns runt 100 honor. Ungarna avlivas av uppfödaren själv vid åtta månaders ålder genom att nacken bryts efter elbedövning. Skinnen skickas till Danmark, cirka 20 stycken åt gången. Uppfödningen har enligt ägaren funnits i över 50 år och vissa djur säljs vidare till avel eller som sällskapsdjur.

Länsstyrelsen har konstaterat att burarna är för små, ventilation saknas och flera honor har så kallade polygamkragar runt halsen som hindrar dem att gå vidare till nästa bur medan hanen kan gå mellan fler. Det är förbjudet sedan de nya föreskrifterna för chinchillor i pälsindustrin trädde i kraft i januari 2013. Med dem kom också de nya reglerna om burstorlek som tidigare bara gällt chinchillor som sällskapsdjur.

I kontrollrapporten framgår att djurägaren inte åtgärdat något eftersom han anser att beslutet inte är relevant.

Varför får djuren fortsätta att leva där när ni bedömer att det finns allvarliga brister?

– De beslut som vi tar måste följas upp och vi måste ge djurägaren tid till att göra de åtgärder vi förelägger, säger Anneli Olarsbo.

Men hade ni inte kunna omhänderta djuren på en gång?

– Det hade vi, men i det här fallet bedömde vi inte att läget var så akut att det var uppenbar risk för deras liv.


Som Landets Fria skriver
i artikeln ”Djur inom lantbruket omhändertas sällan” är det ovanligt att djur i produktion omhändertas. Redan 2009 försökte länsstyrelsen få uppfödaren att anpassa burarna till de mått som då bara gällde för chinchillor som sällskapsdjur. Men då fick uppfödaren rätt i domstol.

Hade ni låtit chinchillorna leva under samma förhållanden om de varit sällskapsdjur?

– Föreskrifterna är samma numera för päls- som sällskapschinchillor. Oavsett var vi kommer så måste djurhållaren få viss tid på sig att åtgärda bristerna som vi upptäcker och sedan om det inte går kan vi antingen besluta om ett omhändertagande av djuren eller förelägga om vite.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria