Kulturhusfestival tar form i Umeås lokstallar | Landets Fria
  • Företag och privatpersoner har skänkt allt från lastpallar till fika och hjälper till att boka band med jämn könsfördelning, fixa möbler och fräscha upp lokalerna.
  • "Vi söker en viss legitimitet för det vi gör genom att uppmana alla Umeåbor att komma och göra det de vill", säger Peter, en av de engagerade i festivalen.
Landets Fria

Kulturhusfestival tar form i Umeås lokstallar

De gamla lokstallarna i Umeå har stått tomma sedan 2010 trots att flera noterat hur väl de skulle fungera som kulturlokal. Nu har en grupp eldsjälar tagit saken i egna händer och ordnar Kulturhusfestival med start den 29 augusti.

Exakt vad som händer under Kulturhusfestivalen vet ingen ännu. Tanken är att alla som har en idé är välkomna att medverka och över 150 kulturaktörer har hittills anmält intresse av att delta. Till exempel kommer Umeå bleckblåsarensemble att inleda festivalen.

– Det är mest musikband men vi hoppas på allt från poesi till konst, ju mer blandat desto bättre. Det är en festival som först äger rum i två dagar men som förhoppningsvis aldrig tar slut.

Det säger en av dem som hjälper till att ordna festivalen och som kallar sig Peter.

Initiativet till festivalen kom främst ur att lokstallarna stått tomma och oanvända i centrala Umeå i flera år. Efter möten och diskussioner väcktes förslaget att bjuda in alla i Umeå att skapa en festival där tillsammans. Vem som helst kan både påverka och hjälpa till med det praktiska arbetet.

Många av de frivilliga hoppas att lokstallarna ska kunna bli Umeås enda helt fristående kulturhus – till skillnad från det omdebatterade nya huset Kulturväven. Kritiker menar att det fria kulturlivet har uteslutits från Kulturväven både när det gäller planeringen och kostnaden för att hyra lokaler i huset.

– Jag tycker att det ska vara lättillgängligt för att få kallas ett kulturhus och det ska inte behövas 20 miljoner i hyra. Tidigare har folk inte på riktigt bjudits in i processerna. När det gäller Kulturväven till exempel kom initiativet från byggherrar och inte kulturlivet. Det tycker jag är ett problem. Men vi ser det som att kommunen gör sin grej med Kulturväven och vi gör vår och jag tror att båda kan bli bra, säger Peter.

De som tagit initiativ till festivalen har inte bett någon om lov att vara i lokalerna, men Peter håller inte med dem som betecknar det hela som en ockupation.

– En ockupation gör man med något som man inte äger. Det här huset äger vi alla i kommunen. I och med att vi bjuder in alla Umeåbor att komma och göra det de vill tycker vi inte att vi gör något olagligt.

Företrädare för kommunen har valt att inte lägga sig i planerna.

– Vi ser positivt på festivalen. Det är kul när folk engagerar sig, säger Umeås kulturchef Fredrik Lindegren.

Han säger att personer på kommunen tänkt tanken förut att lokstallarna skulle kunna passa för kulturverksamhet och han är positiv till idén om ett fritt kulturhus.

– Om det finns ett sådant behov är det jättebra att folk driver sådant. Ett fritt, obundet kulturhus måste få styras utifrån de premisserna. Det är upp till dem om de vill kontakta kommunen.

När det gäller framtidsplanerna för lokstallarna hänvisar Fredrik Lindegren till det kommunala bolaget Inab, Infrastruktur i Umeå AB. Bolagets vd Bertil Hammarstedt berättar att en utredning om området väntas bli klar i september, men vill inte säga vilka verksamheter som kan bli aktuella.

– Vi har ett par intressenter som vi för en dialog med.

Skulle kulturverksamheten som finns där nu kunna fortsätta?

– Om det finns en hyresgäst som är beredd att betala hyran.

Kulturhusfestivalen kan ses som ett inlägg i diskussionen om lokstallarnas framtid.

– Efter första mötet om festivalen gick kommunen ut med att de hade köpt huset av Jernhusen. De kom med en skiss på banområdet och där syns inga planer för just det här huset. Jag gissar att det enda alternativet är att bygga ett parkeringshus av det, vilket vore det tråkigaste man skulle kunna göra med ett sådant här hus.Vi hoppas att vi kan presentera ett så bra alternativ att vi kan fortsätta med det vi gör, säger Peter.

Fakta: 

Peter vill inte ha sitt riktiga namn i tidningen och betonar att han endast företräder sig själv.

Läs mer på www.kulturhusfestivalen.se.

Rekommenderade artiklar

Revolutionen sänds live

I The revolution will be televised sänder Troja scenkonst livebilder på webben från aktioner som Ende Gelände.

© 2018 Landets Fria