Kvinnonätverk möts över gränser | Landets Fria
  • Nätverkets namn Iris är både en blomma och ett kvinnonamn samt betyder regnbåde, vilket anknyter till nätverkets vision och att det består av ett brett spektrum av kvinnor.
  • Initiativtagaren till Iris Maud Karlsson är bland annat scenkonstnär, filmare och yogainstruktör. Framöver har hon tänkt att kontakta alla organisationer och föreningar i Uppsala för att bjuda in till nätverket.
Landets Fria

Kvinnonätverk möts över gränser

Iris är ett treårigt projekt för att samla kvinnor i Uppsala inför en gemensam manifestation den 8 mars 2017. Fram tills dess ska de göra sina röster hörda och se vad som händer när kvinnor med olika erfarenheter möts.

På Internationella kvinnodagen om tre år är målet att Vaksala torg i Uppsala ska fyllas av kvinnor med olika nationaliteter, åldrar, yrken, livssituationer och intressen, berättar initiativtagaren Maud Karlsson.

– Jag skulle vilja se att det vällde fram kvinnor genom gatorna som till sist tar över torget. Det skulle vara fint om det var många olika åldrar och jag vill ha representanter för alla nationaliteter som finns i Uppsala och kanske för alla livssituationer. Vi behöver vara många för att det ska bli maffigt. 1 000–2 000 tycker jag inte verkar omöjligt, säger hon.

Maud Karlsson tänker sig att några professionella dansare och sångare kan vara med. Kanske kan kvinnorna göra någon enkel rörelse tillsammans, kanske blir det sång.

– Manifestationen behöver inte vara lång alls, jag tänker inte att det ska vara en föreställning utan bara en upplevelse. Jag tror att det skulle vara så vackert om vi står tysta, och så kommer det en ensam stämma någonstans, sedan en annan. En kulning kanske tas över av en arabisk eller en afrikansk röst.

Projektet är politiskt och religiöst obundet och det räcker med att identifiera sig som kvinna och bo i Uppsala för att vara med. Personer på annat håll som vill vara med på evenemanget på torget 2017 eller på andra träffar är dock också välkomna. Målet är både att skapa ett sceniskt intryck och att underlätta möten mellan kvinnor i Uppsalatrakten.

– Vi är så många olika grupper som jag aldrig träffar. Det finns både uppenbara och osynliga gränser. Vad ger det oss att mötas? Går det att få stöd, bekräftelse och förståelse av någon som befinner sig i en helt annan klass eller livssituation? Det är jag nyfiken på, säger Maud Karlsson.

Hon menar också att det är vanligt att prata om att den som är ny i Sverige ska integreras, men att många som bott här hela livet inte heller är så integrerade.

– Finns det intresse av att träffa människor utanför sin sfär? Det är en intressant fråga som jag inte själv kommit fram till svaret på. Törs vi mötas när vi lever i helt skilda livssituationer? Det är inte självklart. Man umgås i vissa kretsar där man känner sig hemma. Men här är det inte frågan om att man måste hålla med varandra om allt. ”I'm a woman and that's enough.”

Maud Karlsson betonar att alla som ser sig själva som kvinnor är välkomna, oavsett biologiskt kön, kultur, ålder eller klass.

– Det är viktigt för mig att inte ha en specifik agenda, även om det är svårt att åstadkomma.

Hittills har det anordnats träffar med mat, dans och skrivande och till hösten planeras bland annat information från Kvinnojouren och Diskrimineringsbyrån, yoga/pilates samt utflykt till Parfymmuseet i Sandviken. Deltagarna hittills har varit någonstans mellan 20 och 75 år.

– De har sagt att det är en fin idé att få träffas på torget utan att det är en demonstration, utan en annan form av närvaro som kanske säger lika mycket som en demonstration. Det blev jag glad av att höra.

En aspekt av projektet handlar om att göra sin röst hörd och där har Maud Karlsson inspirerats av Uppsala kvinnohistoriska förening, som arbetar för att stimulera, initiera och stödja forskning i kvinnors historia.

– Varje individ är så rik på berättelser. Vi är morgondagens historia.

Därför tänker hon att en viktig del av nätverkets arbete blir att samla in kvinnors berättelser, och en skrivarstuga har redan anordnats. På Iris hemsida finns plats för kvinnors minnen, tankar och reflektioner och det går bra att mejla in texter.

– Det måste inte vara de tyngsta minnena, utan det kan få vara små skärvor av våra liv som bildar en mosaik.

Projektet startade i liten skala den 8 mars i år med en gemensam fika för inbjudna kvinnor som bland annat spikade nätverkets namn Iris.

– Det var många olika kvinnor med olika livssituationer. Det känns spännande att ha tagit första spadtaget och sått första fröet. Nu får vi vänta och se hur det tar sig.

Maud Karlsson betonar att mycket är upp till deltagarna att bestämma.

– Jag vill inte vara så drivande i detta som i mina andra projekt utan låta det växa organiskt. Men när vi närmar oss 2017 får jag ta på mig en mer drivande roll för att visionen ska manifesteras.

Hon hoppas att den som ser manifestationen ska tycka att den är vacker.

– Att det finns en kraft i att se det och höra rösterna. Men jag kan tänka mig att det kan bli skrämmande eller obehagligt för den som inte tycker att kvinnor ska gå tillsammans.

Och för dem som är med på torget tror hon att det blir en stark upplevelse.

– Jag tror att känslan för oss som är med blir att förstå att vi samexisterar på ett annat plan. Frågan är vad den innebär både känslomässigt, milöjmässigt och för samhällsuppbyggnaden. Det vore kul om vi kunde nudda vid den gemensamhetskänslan.

Fakta: 

Läs mer på www.irisuppsala.se. Nätverket har också en grupp på Facebook.

Rekommenderade artiklar

Unga ska bli mindre rädda

Barn & Ung

Många unga är rädda när de ska gå hem sent på natten. Projektet Utgång/hemgång i Östergötland vill öka tryggheten.

© 2018 Landets Fria