”Mona Sahlin ansvarig för rasbiologiskt institut” | Landets Fria

Krönika


#ungapålandsbygden

  • Under Almedalsveckan pekades Mona Sahlin (S) ut av en ur publiken som menade att Socialdemokraterna godkänt Sveriges rasbiologiska institut.
Landets Fria

”Mona Sahlin ansvarig för rasbiologiskt institut”

Efter Almedalen skriver Eric Porali att nazisterna fortsätter att ta störst plats i debatten.

Under Almedalsveckan hade den antirasistiska stiftelsen Expo en föreläsning. Talare var Jonathan Leman, expert på högerextrema ideologier och redaktionsmedlem för tidskriften Expo. Leman är också programansvarig för Expo skola där han arbetar med att sprida kunskap om hur elever och pedagoger kan motverka rasismen och dess uttryck.

Föreläsningen gick under namnet Hur påverkar SD:s valframgångar naziströrelsen? Expo själva beskrev evenemanget så här: ”I kölvattnet av Sverigedemokraternas intåg i riksdagen ser vi den största nazistiska mobiliseringen sedan andra världskriget. Expo berättar om nazisternas hatkärlek till SD och om de radikalare krafter inom och utanför partiet som utmanar Jimmie Åkesson.”

Föreläsningen gjorde åhörarna uppmärksamma på olika ideologier samt högerextrema mönster som kännetecknar nazistiska rörelser. Bland annat hur de ofta anpassar sig genom att byta ut loggor som kan härledas till nazismen. Detta för att lättare bli accepterade av allmänheten utan att behöva släppa de fientliga värderingar som partierna lutar mot. Samt hur dessa partier omfamnar rasbiologiska tankar och antisemitiska konspirationsteorier utan att alltid identifieras som nazister.

Bland de många åhörarna fanns människor som utmärkte sig speciellt. Iförda vita kläder bar de symbolen för Svenskarnas parti. En symbol som för tankarna till hakkorset men som består av fyra livsrunor som placerats i vädersträckens riktningar. De befann sig troligtvis inte där för att ompröva sin politiska övertygelse men de lyssnade ändå tillsynes intresserat.

De var inte många till antalet men var en mycket högljud minoritet under den frågestund som följde efter föreläsningen. Deras ilskna frågor och uppenbara kränkthet tillät nästan inte Jonathan Leman att svara då de ständigt översköljde honom med nya aggressiva anklagelser. En upprörd man försökte samtidigt flytta fokus från nazisterna till Socialdemokraterna genom att peka på deras inblandning och godkännande av Sveriges rasbiologiska institut. Detta gjordes genom att med hela handen peka ut Socialdemokraternas förra ordförande Mona Sahlin som stod i publiken. Det var troligtvis första gången som Sahlin blev anklagad för att ha försökt motverka ”den svenska folkstammens degenerering” men hon vinkade endast lugnt tillbaka.

Argumenten som användes samt de anklagelser som riktades mot Socialdemokraterna var exempel på argument som ofta förekommer i debatten, förklarade Leman. Svenskarnas parti bevisade alltså och styrkte samtidigt teserna i föreläsningen vilket fick många applåder.

Nazisterna fortsätter dock att ta störst plats i debatten och samtidigt vara samhällets mest förtryckta minoritet och Expo fortsätter att upplysa människor och göra klimatet i Sverige humanare.

Fakta: 

Eric Poralis morfar flydde från det krigsdrabbade Estland under andra världskriget till Sverige vilket resulterade i hans efternamn och existens. Eric Johan Alexander Börjesson Porali är det fullständiga namnet och Ambjörnarp hemorten där Eric på en mindre gård fortfarande bor.

 

#UNGAPÅLANDSBYGDEN

Landets Fria Tidning presenterar texter och bilder skrivna av och relaterade till unga människor som bor och verkar på landsbygden. Inför, under och efter Almedalsveckan i Visby samlas vi under #ungapålandsbygden och det är med utgångspunkt i den resan som materialet till tidningen görs.

Bakom #Ungapålandsbygden står organisationer som aktivt arbetar med och för unga på landsbygden: nätverket U LAND och Hela Sverige Ska Leva med flera. #Ungapålandsbygden är också enskilda personer, ideella föreningar, framtidens politiker och nutidens medborgare, bland annat.

Följ #ungapålandsbygden

© 2018 Landets Fria