Unga lyfter landsbygden i Almedalen | Landets Fria

Fördjupning


#ungapålandsbygden

  • "Vi vet att tanken på kusinen från landet är skev och att unga landsbygdsbor dagligen åstadkommer stordåd", skriver representanter för #ungapålandsbygden.
Landets Fria

Unga lyfter landsbygden i Almedalen

#Ungapålandsbygden har som mål att utmana storstadsnormen, uppmana till attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. I tre nummer av Landets Fria Tidning presenteras texter och bilder skrivna av och relaterade till unga människor som bor och verkar på landsbygden. Inför, under och efter Almedalsveckan i Visby samlas vi under #ungapålandsbygden och det är med utgångspunkt i den resan som materialet till Landets Fria Tidning görs.

Bakom #Ungapålandsbygden står organisationer som aktivt arbetar med och för unga på landsbygden: nätverket U land, Hela Sverige ska leva, förbundet Vi unga, landsbygdsutvecklare inom Leaderprojekt runt om i landet, med flera. #Ungapålandsbygden är också enskilda personer, ideella föreningar, nybakade studenter, blivande journalister, framtidens politiker och nutidens medborgare, bland annat.

Många av Sveriges landsbygder och småorter brottas med problem som utflyttning och en åldrande befolkning. Unga bosatta i dessa områden ger ofta uttryck för känslor av uppgivenhet och anser att det finns brist på möjligheter till sysselsättning. Samtidigt är vuxenvärlden oengagerad eller avfärdande, kanske i hopp om att allt bara är en fas och att de som slutligen flyttat från orten skall komma hem igen.

Den gemensamma hashtagen och agendan har processats fram gemensamt under 2014 och har sin grund i arbetet som de ovan nämnda organisationerna driver. Ett av de dokument som gruppen tar med sig till Almedalsveckan har formen av en argumenterande text vilken kommer fram till tre fokusområden. Områden som #ungapålandsbygden ser behöver angripas politiskt och i vardagen: att utmana storstadsnormen, uppmana till attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden.

Utmana den urbana normen

Det finns många fördomar om de som bor och lever sina liv utanför Sveriges storstäder. Storstadsnormen är stark i samhället, trots att en tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden. Storstadsnormen säger att det är i de stora städerna du måste bo om du vill bli lyckad och framgångsrik. Vi upplever att den urbana hegemonin formar två ytterligheter när man i ett urbant perspektiv beskriver landsbygden: den romantiska bilden av den lantliga, oföränderliga idyllen eller idén om byhålan där landsbygdsbon målas upp som någon som är dummare, fulare, mer bakåtsträvande och omodernare än stadsbon. Båda bilderna reproduceras i filmer, böcker, tidningar och i det offentliga samtalet och förenas i att de representerar en urban norm.

Vi vet att fördomarna inte representerar verkligheten. Därför behöver vi på samhällsnivå omvärdera det landsbygden står för, och utmana storstadsnormen. Det är inte något som kan göras av enskilda individer utan måste ske på samhällsnivå och vi måste vara fler som tänker på hur vi pratar om vår landsbygd och om oss själva som bor där.

Förändra attityder

”Det är ju inte konstigt att de inte bryr sig, de ska ju ändå snart flytta.”

Uttalandet beskriver en attityd som man ofta möter när man pratar om ungas möjligheter och förutsättningar på landsbygden eller småorter. I samma andetag kanske man också påpekar att det är naturligt att unga flyttar, att det är en fas som alla går igenom. Denna typ av uttalande är kopplad till normer och föreställningar och ligger långt ifrån den komplexa bild som skulle göra verkligheten rättvisa.

Unga behövs för att landsbygden skall leva och blomstra. Vi anser därför att makthavare, organisationer och vuxenvärlden i stort aktivt måste arbeta för att förändra de negativa och missvisande attityder som finns gällande ungas möjligheter i sin hembygd. Vi tror att det finns mycket att göra inom detta område och har även sett att ansträngningar och satsningar på lokalsamhällets unga faktiskt ger resultat.  

Att inte lyssna eller satsa på unga bidrar också till en bristande tilltro från deras sida till att samhället bryr sig och som konsekvens börjar man söka sig utanför samhället till aktörer som erbjuder alternativ till demokratin. Attityder, normer och värderingar är viktiga och måste belysas för att de inte skall bli vilseledande eller kväva tankar och idéer som vågar bryta trenden.

Förbättra förutsättningarna för ungas organisering

En viktig del av livet är att hitta och skapa sammanhang där vi kan utvecklas, både som ung och gammal och oavsett om vi bor i tät- eller glesbefolkat område. Stödet för att aktivera sig och bilda någon form av förening för organisering saknas helt enkelt i stora delar av landet, och då främst på landsbygden.

Organisering på landsbygden skiljer sig från organisering i staden: det finns färre personer att organisera sig tillsammans med, omsättningen av unga är större och tiden för organisering är kortare eftersom många flyttar för studier redan på gymnasiet. Detta innebär på många håll att organisationer på landsbygden har ett lägre antal medlemmar och en större bredd i verksamhet och ålder än vad organisationer i staden har. Med det kommer en svårighet att passa in i de stadsnormativa regelverk för stöd som finns.

Utifrån dessa områden kommer vi att under politikerveckan i Visby arrangera ett seminarium med beslutsfattare och unga engagerade. Vi kommer också att blogga, fota, diskutera, väcka opinion samt samla och utbyta erfarenheter. De gemensamma frågeställningarna är en del, en större del är alla deltagares egna agendor och perspektiv – från vardagar som både skiljer sig åt och på många sätt liknar varandra.

Vi vet att landsbygden skiljer sig från den urbana värld som stereotyperna så ofta utgår ifrån. Vi vet också att den inte är sämre, att tanken på kusinen från landet är skev och att unga landsbygdsbor dagligen åstadkommer stordåd.

Politik kan handla om att vara delaktig och ta plats i ett samhälle, den lokala, nationella och internationella politiken måste beröra de människor som påverkas av den. #Ungapålandsbygden vill visa på detta, och till Landets Fria Tidning gör vi det genom att skriva om och fota delar av det som vi tycker spelar roll. Vi tar avstamp i arbetet kring resan som görs till Visby, dit nära 40 personer, med olika perspektiv och ingångar, tar plats under gemensam flagg: #ungapålandsbygden. Föj med!

Fakta: 

#Ungapålandsbygden

Sofie Skalstad: Är det kört för unga på landsbygden?
”För få av de unga som flyttar ifrån landsbygden kommer tillbaka ­– men många vill göra något åt det.”

Ina Jacobsen: Ung på landsbygden
”Att vara ung, driven och ambitiös innebar att jag inte kunde bo kvar i min hembygd – det var tabu.”

Malva Sinclair: Vi har resurser till en human flyktingpolitik
”Jag är stolt över att bo i ett av de länder i EU som tar emot flest flyktingar, men skäms över hur det hanteras.”

Eric Porali: Hur bra är full sysselsättning?
”Ett skäl till landsbygdens oförtjänta rykte är låg sysselsättning, men jobbnormen bör ifrågasättas.”

Välkomna på seminarium!

Kom du inte längre än så här? Om storstadsnormen och attityder till unga på landsbygden

Almedalsveckan 29 juni–6 juli 2014

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen.

De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla.

De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i veckan, men andra evenemang är minst lika viktiga.

Källa: www.almedalsveckan.info

#Ungapålandsbygdens tips på programpunkter

• Är Almedalen öppen för alla? Diskutera ungas engagemang och delaktighet
Arrangör: Sveriges ungdomsråd
29 juni, kl 9–17, Hamnplan, H230, ”Vid hamnplan 5”

• Aktuella frågor ur ett ungdomsperspektiv
Arrangör: LSU – Sveriges ungdomsorganistioner
30 juni kl 9–17, 2 juli kl 9–19, 3 juli kl 9–15, Klosterbrunnsgatan 3, LSU:s trädgård
LSU har också samlat intressanta punkter, ”Unga Almedalen 2014”, på http://lsu.se/ungaalmedalen/

• Osynlig minoritet – vet du vilka Sveriges nationella minoriteter är?
Arrangör: Ung minoritet
30 juni, kl 14.30–16.30 Klosterbrunnsgatan 3

• Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?
Arrangör: Feministiskt initiativ
30 juni kl 15–16, Hedbergs bok och musik kafé, Södra Kyrkogatan 4B

• Hur ofta pratar du om unga istället för med unga? Det är dags att inkludera unga på riktigt
Arrangör: Sveriges ungdomsråd, Fryshuset och ungdomar.se
30 juni, kl 15–16.15 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan),”D22”

• Urbaniseringens fram- och baksida
Arrangör: Forum för stadsutveckling
1 juli, kl 10.30–12.3,0 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Lojsta”

• Ungas engagemang: Hur ser det ut i dag? Vilka utmaningar finns? Vad betyder den nya ungdomspolitiken?
Arrangör: LSU – Sveriges ungdomsorganistioner
2 juli kl 15–17, Klosterbrunnsgatan 3, ”LSU:s trädgård”

• Sociala företag – vägen till jobb för unga?
Arrangör: Europeiska socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet
2 juli, kl 16.20–16.55, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, ”Arbetsmarknadstorget”

• Pers hörna – Landsbygdskramare
Arrangör: SVT
2 juli, kl 16.20–16.40, Donners plats, H426, ”SVT-scenen”

• Det finns ett Sverige utanför storstan! Har vi råd med avfolkadglesbygd?
Arrangör: Jernkontoret och SLA
3 juli, kl 9.30–10.30, S:t Hansgatan 18F, ”Industriområdet”

• Ekonomisk omställning – ur ett lokalt perspektiv
Arrangör: Hela Sverige ska leva
3 juli, kl 13–14.30, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, ”Ideella trädgården”

• Behöver vi ett politiskt program för landsbygden?
Arrangör: Hela Sverige ska leva
3 juli kl 16.30–18.30, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, ”Ideella trädgården”

• Smarta städer och attraktiv landsbygd – en dag om vad som egentligen är viktigt i ett land
Arrangör: Anagram live
4 juli, kl 8–19, Kultudralen, S:t Nicolai kyrkoruin, S:t Nikolai gränd 14, ”Humordralen”

#ungapålandsbygden genom Stina Nilsson

© 2019 Landets Fria