Sju motioner för en bättre klimatpolitik | Landets Fria
  • Klimatriksdagen avslutades i Värmekyrkan, där helgens framtagna motioner överlämnades till riksdagspolitiker.
Landets Fria

Sju motioner för en bättre klimatpolitik

Under helgen samlades närmare 600 aktivister och forskare i Norrköping för att diskutera klimathotet – och lösningarna. Något oväntat var det en kärnkraftsvän som blev helgens snackis.

Mitt under den tysta minuten klev han fram. Magnus Redin, moderat kärnkraftsförespråkare. Moderaterna och Sverigedemokraterna var de enda partier som inte hade skickat några representanter till Klimatriksdagens avslutning i Värmekyrkan i Norrköping för att ta emot de motioner som delegaterna röstat fram. Representanter för alla riksdagspartier skulle hålla tacktal, men när M och SD skulle ha talat hölls istället en tyst minut.

– Jag är moderat och jag kan ta med mig motionerna till mina partikollegor i Stockholm, lovade Magnus Redin till publikens applåder.

Sverigedemokraterna fick däremot bara buande när det tillgännagavs att de inte hade velat skicka någon till det tre dagar långa mötet.

Klimatriksdag 2014 är den första i sitt slag i Sverige, och arrangerades av den politiskt obundna organisationen med samma namn. Målet är att föra upp klimatfrågan på den politiska dagordningen inför valet, och visa att många människor tar klimathotet på allvar. Idén är gammal, redan i slutet av 1800-talet hölls folkriksdagar för att lyfta frågan om allmän rösträtt.

– Det är spännande att det här återkopplar till rösträttsrörelsen. Jag tror att det behövs en bred uppslutning för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle, sa Linus Pettersson från Grön ungdom.

Han var den enda av de inbjudna partirepresentanterna som var med under hela helgen.

– Jag är imponerad över hur hög nivå det har varit på diskussionerna med forskare, myndighetspersoner och aktivister, sa han.

– Jag kommer att driva frågan om förändrade regler för AP-fonderna vidare, den motionen är absolut genomförbar.

Just motionen om att AP-fonderna ska sluta investera i företag som gör stora utsläpp av koldioxid fick stort genomslag. Och Miljöpartiet var inte ensamma om att lova att ta idéerna vidare till Sveriges riksdag.

– Vi ska faktiskt ha debatt i kammaren på måndag om klimatpolitik och då kommer jag att presentera en del av förslagen, lovade Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Flertalet av deltagarna tillhörde någon av de organisationer, skolor, kyrkor, fackförbund och ideella föreningar som ställt sig bakom Klimatriksdagens värdegrund. Samtidigt som namnkunniga forskare och opinionsbildare som Johan Rockström och Anders Wijkman föreläste pågick arbetet med att bereda de närmare 200 motioner som inkommit. När motionerna (se faktaruta) väl presenterades var det till ljudet av högljudda applåder och busvisslingar.

Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag 2014, var mer än nöjd med helgen.

– Allt blev över förväntan. Det blev allvar, högtidligt, och det var en stor glädje bland människorna som var där att få göra något tillsammans. Och det röstades fram förslag som vi kan använda i valrörelsen och verkligen försöka att få igenom. Vi kan bli en stor kraft om vi bara går ihop.

Fakta: 

Klimatrikriksdagens motioner

Sju utskott bildades för att ta fram förslag till omröstningen: infrastruktur, energi, ekonomi, två utskott för politik, ett för konsumtion, ett för mat och livsstil samt ett för påverkan och metoder.

De här röstades fram:

  • Genomför den statliga klimatberedningens förslag från 2008.
  • Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod.
  • Nya ägardirektiv till Vattenfall.
  • Förändra reglerna för AP-fonderna.
  • Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva, även prismässigt.
  • Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart.
  • Utbildning för hållbar utveckling.

Samtliga motioner finns att läsa i sin helhet på Klimatriksdag2014.se.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2019 Landets Fria