Kronoberg utbildar för att upptäcka våld i nära relationer | Landets Fria
Landets Fria

Kronoberg utbildar för att upptäcka våld i nära relationer

Landstinget i Kronoberg ställer sig bakom Socialstyrelsens rekommendation. En ny handlingsplan om vård efter våld i nära relationer har tagits fram och i höst ska all personal utbildas.

Vägledningen som Socialstyrelsen har tagit fram ligger i linje med Kronobergs nya handlingsplan, menar Susann Swärd som barnrättstrateg och utvecklingsansvarig för planen.

– Personalen ska ha kunskap om kännetecken på våld i nära relationer och veta när frågan bör ställas, samt en god beredskap för att ta emot svaret.

För att säkerställa att frågan ställs, att bemötande är bra och att rätt vård ges ska all vårdpersonal inom landstinget Kronoberg utbildas under hösten. Budskapet är, liksom i Socialstyrelsens förslag till vägledning, att frågan ska ställas på indikation. Men redan i dag finns det verksamheter inom landstinget där frågan ställs till alla patienter. Det gäller mödrahälsovården och vid preventivmedelsrådgivning.

– Det är en ständigt pågående debatt om vilka frågor som ska ställas och det är en avvägning som måste göras i varje verksamhet. Det är också vad vi uppfattar att vägledningen säger och inte att den skulle innebära ett totalt förbud mot rutinfrågor, säger Susann Swärd.

nyheter@landetsfria.se

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria