Moderaterna får sämst miljöbetyg | Landets Fria
  • Marit Paulsen (FP) är en av de svenska EU-parlamentariker som får ett bra miljöbetyg i Naturskyddsföreningens granskning.
Landets Fria

Moderaterna får sämst miljöbetyg

Alla svenska EU-parlamentarikers miljöpolitiska insatser har granskats av Naturskyddsföreningen inför årets val. 7 av 20 parlamentariker får tummen upp för sitt miljöengagemang under den senaste mandatperioden.

I granskningen framkommer att det finns både höga toppar och djupa dalar inom de svenska parlamentarikernas engagemang i miljöfrågorna. På bottenplaceringarna hamnar fyra moderater som kritiseras för att vara synnerligen bakåtsträvande inom miljöpolitiken och som oftast röstar emot miljöförbättrande lagförslag.

I mitten återfinns såväl Piratpartiets Amelia Andersdotter som Alf Svensson (KD) tillsammans med åtta andra från FP, PP och S.

De som får bäst miljöbetyg är miljöpartisterna, en folkpartist, två av Socialdemokraternas representanter, samt Centern och Vänsterns enda parlamentariker. De för alla en progressiv miljöpolitik som lett till avsevärda förbättringar inom bland annat klimat-, fiske och jordbrukspolitiken samt kemikalielagstiftningen, enligt granskningen.

Bra miljöbetyg

Isabella Lövin (MP), får extra beröm för sitt resultatinriktade engagemang för miljön och insatser för att ha förbättrat fiskepolitiken.

Marit Paulsen (FP), har flera gånger gått ifrån partigruppslinjen och röstat för bättre miljömässiga förslag.

Åsa Westlund (S), får också extra beröm för hela sitt engagemang, men särskilt för arbetet mot hormonstörande kemikalier.

Hyfsat miljöbetyg

Alf Svensson (KD), röstar ibland mot den konservativa gruppen i parlamentet till fördel för miljön, men det större engagemanget uteblir.

Cecilia Wikström (FP), driver inte miljöfrågor och röstade emot nästan alla de miljöförbättringar som föreslogs inom jordbrukspolitiken.

Dåligt miljöbetyg

Anna-Maria Corazza Bildt (M), tar hem den absoluta bottenplaceringen av alla. Röstar emot progressiva förslag kring miljön, exempelvis de nya klimatmålen till 2030.

Christofer Fjellner (M), är för en konservativ klimatpolitik. Får dock beröm för insatser i sitt partis grupp gällande den nya fiskepolitiken.

Fakta: 

Bakgrund

Sedan 2004 har Naturskyddsföreningen synat EU-parlamentarikerna.

Årets resultat grundar sig i en genomgång av hur parlamentarikerna röstat i 37 omröstningar, samt hur miljöpolitiken kommit fram i deras 2 324 inlägg i plenum och i 440 betänkanden och yttranden som de lagt fram den senaste mandatperioden.

Parlamentarikerna har också fått svara på en enkät som Naturskyddsföreningen skickat ut.

De presenterade parlamentarikerna är ett urval. Läs hela granskningen på Naturskyddsföreniningens webbplats

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria