Pälsuppfödning kan försvinna efter valet | Landets Fria
  • Socialdemokraterna vill ställa betydlig högre djurskyddskrav på minkfarmer än i dag.
Landets Fria

Pälsuppfödning kan försvinna efter valet

En rödgrön majoritet efter riksdagsvalet skulle innebära skärpta regler för minkuppfödning. Och i praktiken ett slut på den storskaliga pälsnäringen.

Flera nya minkfarmer startas nu för första gången på många år, men slutet kan ändå vara nära för pälsnäringen i Sverige. Allt beror på hur det går i valet i höst.

– Vår inställning är att det är en djurskyddspolitisk fråga och inte en näringspolitisk fråga. Djurens väl ska komma i första hand, säger Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen.

Både Miljö- och Vänsterpartiet vill förbjuda pälsdjursuppfödningarna medan Socialdemokraterna inte vill ha ett näringsförbud, men däremot stärka djurskyddslagen. Vilket skulle få konsekvensen att pälsuppfödningarna så som de ser ut i dag inte längre skulle få finnas kvar.

– Vi är motståndare till pälsdjursuppfödningen, men vi ser det som den snabbaste och enklaste vägen att använda det förslag till ny lagstiftning som redan finns och då blir dagens storskaliga uppfödning en omöjlighet, säger riksdagsledamot Jens Holm (V).

Redan 2006 fanns en färdig proposition från den dåvarande socialdemokratiska regeringen som stöddes av vänstern och Miljöpartiet. Förslaget gick ut på att införa ett tillägg till djurskyddslagens fjärde paragraf som skulle specificera kraven på minkarnas behov för att kunna utöva sina naturliga beteenden. Minkarna skulle ges rätt att röra sig, klättra, simma och bygga bon. Men i och med diverse förseningar togs inte förslaget upp i riksdagen förrän efter valet och då hade majoriteten förändrats.

Samma utformning av ett tillägg har sedan dess flera gånger tagits upp i riksdagen genom motioner, men alltid röstats ned. I vår blir det ett nytt försök i samband med att regeringen lägger fram sitt försenade förslag till ny djurskyddslagstiftning. Men utsikterna är små att det ska gå igenom redan nu, då den borgerliga majoriteten är emot. Däremot finns det vissa enskilda borgerliga politiker som också driver frågan. Ann Steele (FP) lämnade i höstas in en en motion om att förbjuda pälsfarmerna helt och hållet.

Inom minknäringen ser inte branchorganisationen Svensk mink det stundande valet som något större hot.

– Min uppfattning är att S nyktrat till och ser att det här är en lönsam näring som skapar jobb, säger Johan Dahlén, vd på Svensk mink.

Men Socialdemokraterna står fast vid sin tidigare linje och vill ställa betydlig högre djurskyddskrav än i dag, enligt Matilda Ernkrans (S).

– Det betyder inte att vi är emot pälsnäringen som sådan och jag tror att det finns seriösa uppfödare som har lönsamhet nog att göra de investeringar som krävs för djurhållningen.

Fokusfrågor

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria