Sju nya minkfarmer på gång | Landets Fria
  • När Djurrättsalliansen besökte minkfarmer 2010 hittades flera fall av vanvård.
  • Döda djur som andra minkar hade börjat äta på hittades.
  • I det vilda rör sig minkar flera kilometer om dagen. Men på farmerna är de alltid instängda i burar.
  • I Sverige finns 72 minkfarmer med tillstånd.
Landets Fria

Sju nya minkfarmer på gång

Antalet minkfarmer har minskat stadigt de senaste åren, men nu planeras för flera nya uppfödningar. Det visar Landets Frias kartläggning.

– Det är en tråkig utveckling, men vi fortsätter att jobba för ett totalt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens rätt.

Under en tioårsperiod har antalet minkfarmer i Sverige minskat med omkring 60 procent. På senare år har de varierat mellan 60 och 70, men antalet dödade minkar har varit ganska konstant på runt en miljon per år eftersom vissa farmer utökar när andra lägger ner.

Organisationen Svensk mink har den senaste tiden flaggat för att pälsbranschen är på väg uppåt för första gången på 20 år. Inte för att de säljer päls i Sverige, utan för att exporten till Kina och Ryssland ökar. I princip all minkpäls som produceras här exporteras.

När Landets Fria gör en rundringning till landets länsstyrelser visar det sig att det i dag finns 72 minkfarmer och sju ansökningar inne om tillstånd för att starta nya farmer. De nya är utspridda i sex olika län från Dalarna i norr till Skåne i söder. Men medan nya farmer startas är motståndet fortfarande stort. Enligt en opinionsundersökning som Djurens rätt lät Ipsos göra under våren 2013 är 69 procent emot att föda upp minkar i bur för pälsens skull.

– Minkfarmerna strider mot djurskyddslagen som säger att djuren ska kunna få utlopp för sina naturliga beteenden. Politikerna borde lyssna på svenska folket i den här frågan, säger Camilla Bergvall från Djurens rätt.

Redan 2005 togs ett lagförslag fram som med största sannolikhet skulle ha inneburit slutet för pälsdjursfarmningen. Ett tillägg till Djurskyddslagen föreslogs då vilket skulle kräva att minkarna gavs rätt att utöva sina naturliga beteenden. Som att röra sig, simma, klättra, jaga och vara ensamma. Men lagförslaget försenades av en utdragen remissprocess i EU där Frankrike överklagade. Först efter valet 2006 kunde omröstningen hållas i riksdagen och då gick förslaget inte igenom eftersom majoriteten ändrats. Samma förslag har sedan dess varit uppe i riksdagen 2011 och 2012 men röstats ner båda gångerna.

Förslaget kom i kölvattnet av en statlig utredning som presenterades 2003. Då ansågs inte minkuppfödningen leva upp till djurskyddslagen. Branschen fick fram till 2010 på sig att genomföra en förändring. Djurrättsalliansen dokumenterade samma år allvarliga missförhållanden på nära 20 farmer.

– Vi såg fall av kannibalism, såriga och skadade minkar, samt tecken på stress som stereotypa beteenden, säger Malin Gustafsson från Djurrättsalliansen.

Sedan dess har Jordbruksverket infört nya regler för minkfarmerna som gäller från sommaren 2012. Bland annat krävs en övervåning på buren och någon form av stimulans exempelvis ett rör eller en boll. Men däremot finns inget krav på tillgång på vattenbad.

– Jag tror att de nya reglerna har gjort att fler nu vågar satsa på att starta nytt. Det har varit en stor osäkerhet om vad som gäller väldigt länge, säger Johan Dalén, vd på Svensk mink.

Lever ni nu upp till djurskyddslagen som säger att djuren ska få utlopp för sina naturliga beteenden?

– Gårdsminken behöver föda, en lya och möjlighet till reproduktion och det är primära behov som vi uppfyller. Den domesticerade minken har inte samma behov som den vilda. Vi följer föreskrifterna och den forskning som finns, säger Johan Dalén.

Djurrättsalliansen och Djurens rätt är kritiska till det nya regelverket och anser att det inte innebär någon förändring för minkarna.

– Stressen och det stereotypa beteendet försvinner inte. Minkar är aktiva djur som spenderar mycket tid i vatten och rör sig över stora ytor. Det har inte förändrat sig under den relativt korta tid som minken varit i fångenskap. Det är förkastligt att detta fortfarande är tillåtet, säger Malin Gustafsson.

Fakta: 

Här planeras nya farmer:

Skåne, Jönköping, Blekinge, Dalarna, Östergötland: En ny ansökan om tillstånd finns hos respektive länsstyrelse.

Västra Götaland: Två nya ansökningar.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria