Centerministrar lägger sin röst på kemikaliejordbruket | Landets Fria

Debatt


Rune Lanestrand
  • Centerns partiledare Annie Lööf har sålt ut landets mineraltillgångar till globala gruvjättar. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson uppmuntrar till minskad biologisk mångfald med fler och större djurfabriker och större industrijordbruk, skriver veckans debattör. På bilden syns även miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt under centerstämman i Karlstad, tidigare i år.
Landets Fria

Centerministrar lägger sin röst på kemikaliejordbruket

C flyttar systematiskt resurser från landsbygden till städerna, skriver Rune Lanestrand.

Centern ansvarar för landsbygdsprogrammet, jordbrukspolitiken och näringspolitiken i alliansregeringen. De tar nu pengarna från ekologiskt och småskaligt till industrijordbruk, för att istället lägga landsbygdens utvecklingspengar i storstadsområdena.

Riksrevisionen anser att jordbruksminister Eskil Erlandsson har prioriterat ner de breda målgrupperna till förmån för jordbruket. Detta är en mycket allvarlig kritik och ytterst välbefogad. Det rör sig om miljarder skattemedel. Både landsbygdsprogrammet, jordbrukspolitiken och näringspolitiken ligger under Centerpartiet. Den senare under partiledaren Annie Lööf.

Riksrevisionen kritiserar det faktum att Eskil Erlandsson har styrt pengarna i landsbygdsprogrammet och EU-stödet till det storskaliga gift- och kemikaliejordbruket, som inte är vad konsumenterna vill ha. Den stenhårda rationaliseringen med sammanslagning till ännu större gårdar påskyndar landsbygdens avfolkning.

Dessutom har Eskil Erlandsson med LRF:s gillande tagit bort EU-stödet till 13 000 mindre jordbruk vilket bland annat lett till att många mindre mjölkgårdar och miljövänliga, ekologiska småbruk som gynnar den biologiska mångfalden försvinner.

Annie Lööf har inte heller lyft ett finger för att stödja landsbygden och folket i glesbygden. Istället har hon reat ut landets mineraltillgångar till globala gruvjättar och i skön förening med Stureplanscentern satsat på ensidig tillväxt i storstäderna.

Nya Centerns misslyckade taktik är att ta väljare i städerna samtidigt som man helt trolöst svikit sina traditionella väljare på landsbygden och i de mindre orterna. Men tydligen har detta inte heller gått hem ens i storstäderna där det säkert hos många finns en känsla för en levande landsbygd och som fått nog av bostadsbrist och trafikträngsel. Som vill se "stad och land, hand i hand".

Jag reagerade starkt jag såg Eskil Erlandssons hycklande och arroganta svar till Riksrevisionen:

– Vi kommer att ha fortsatt fokus på den aktiva bonden som ger oss den biologiska mångfalden i alla delar av Sverige. Vi kommer att ha fortsatt fokus på ha en konkurrenskraft som ger lönsamhet för den svenska bonden, säger Eskil Erlandsson till ATL.nu.

Detta är ett makalöst uttalande när Erlandsson i själva verket uppmuntrar till minskad biologisk mångfald med fler och större djurfabriker, gmo (genetiskt modifierade grödor), större industrijordbruk som suger ut jorden, ger giftrester i livsmedel och som förorenar vattendrag, brunnar och grundvatten.

Fakta: 

Rune Lanestrand var tidigare politisk redaktör för Älvsborgs-posten (C).

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är pubilc serviceanställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Landets Fria