"Försäkringarna skapar ojämlikhet"

Lagen säger sjukvård på lika villkor för alla. Men när antalet med en privat sjukvårdsförsäkring bara växer riskeras den offentliga vården.

Fria.Nu

Många äldre felmedicineras

Äldre äter allt fler mediciner och ofta utan eller på felaktig grund. Över tio olika mediciner är inget ovanligt.

Fria.Nu